Facebook
Twitter
YouTube

Dobro sodelovanje z Madžarsko na področju zaščite in reševanja (9. 12. 2014)

V ponedeljek, 8. decembra 2014, je v Moravskih Toplicah potekala 16. redna letna seja stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje na podlagi meddržavnega sporazuma o sodelovanju tem področju. Na seji mešane komisije, ki izmenično poteka v drugi državi, je bilo predstavljeno poročilo o skupnih aktivnostih v preteklem obdobju. Sodelovanje je bilo najintenzivnejše na obmejnem območju in pri evropskih projektih. Ob septembrskih poplavah na obeh straneh meje je potekalo vzajemno obveščanje in izmenjava informacij, pomoč v materialnih sredstvih pa ni bila potrebna. 

V zadnjem obdobju se je zelo okrepilo sodelovanje obeh držav v okviru Mehanizma Civilne zaščite EU. Slovenija in Madžarska skupaj uspešno izvajata tudi evropske projekte. Projekt Mura 2015 je namenjen izboljšanju sodelovanja pri obveščanju, preventivi in skupnem ukrepanju ob poplavah v porečju Mure. V projektu sodelujejo Avstrija, Hrvaška, Madžarska in Slovenija, ki bodo maja 2015 izvedle skupno konferenco in vajo na temo poplav. Triletni projekt Rešujmo skupaj pa povezuje obmejne organe in ustanove, predvsem gasilce, ko gre za ukrepanje ob nesrečah na obeh straneh meje, predvsem pri intervencijah ob poplavah in  požarih.

Ob nesreči je sosedska pomoč prva in najhitrejša, to se je večkrat pokazalo, tudi letos februarja, ko je Madžarska nudila pomoč v obliki agregatov ob hudem žledu v Sloveniji.

Mešana komisija je obravnavala tudi vse pogostejše naravne in druge nesreče v zadnjem obdobju v obeh državah ter se dogovorila za nadaljnje okrepljeno sodelovanje pri pripravljenosti in vzajemni pomoči.

Na sestanku je bil prav tako potrjen program dvostranskega sodelovanja za leto 2015, v okviru katerega se bo nadaljevalo intenzivno sodelovanje pri prenosu znanja in izkušenj z udeležbo na strokovnih dogodkih ter vajah zaščite in reševanja, prav tako pa bo sodelovanje še naprej potekalo v okviru mednarodnih organizacij in pri sodelovanju v evropskih projektih.

Uspešno končana seja mešane komisije pomeni potrditev dobrega sodelovanja s sosednjo Madžarsko na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Služba za mednarodne in evropske zadeve

 

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE