Facebook
Twitter
YouTube

Nova številka revije UJMA (28. 11. 2014)

Izšla je 28. številka revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo enkrat letno izda Uprava RS za zaščito in reševanje. Tokratna številka, ki obravnava nesreče v letu 2013, obsega 319 strani ter je na voljo v knjižni in elektronski obliki.

Brezplačen izvod lahko naročite na naslovu ujma@urszr.si.
Elektronsko verzijo revije pa najdete na tej povezavi: Ujma 28

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE