Facebook
Twitter
YouTube

Državna vaja NEK 2014 (20. 11. 2014)

26. in 27. novembra 2014 bo državna in štabna vaja NEK 2014. Potekala bo v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki in Ljubljani, kjer so sedeži štabov Civilne zaščite in nosilcev načrtovanja (NEK, občine, regija, ministrstva, vladne službe). Vaja je redni del preverjanja načrtov zaščite in reševanja, ki so pripravljeni za ukrepanje ob morebitni nesreči v Nuklearni elektrarni Krško in jedrskih elektrarnah drugod. Zadnja takšna vaja je bila leta 2008. Scenarij letošnje vaje predvideva nevarnost širjenja radioaktivnega oblaka v okolico zaradi izrednega dogodka v elektrarni. To bo predvsem štabna vaja, zato reševalne službe ne bodo aktivirane in tudi prebivalci ne bodo neposredno vključeni v dogajanje.

Na vaji bodo aktivno sodelovali poveljniki, njihovi namestniki in člani štabov Civilne zaščite v operativni sestavi na lokalni, regijski in državni ravni, Nuklearna elektrarna Krško (NEK), občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje, Celje in Maribor, ki so predvidene za sprejem evakuiranih prebivalcev v primeru nesreče v NEK, ter ministrstva in vladne službe, ki so predvideni z načrti zaščite in reševanja za ukrepanje ob jedrski nesreči v NEK.  

Predpostavka vaje NEK 2014

 Vaja temelji na vnaprej pripravljenem in namišljenem scenariju ter na predpostavkah o nastanku zelo malo verjetnih dogodkov, ki bi povzročili izpust radioaktivnih snovi in radiološke posledice v okolici elektrarne. Vaja NEK 2014 se izvede na podlagi predpostavke, da je zaradi napake pri delovanju NEK prišlo do izrednega dogodka, ki ga je NEK razvrstil v najnižjo, 0. stopnjo nevarnosti, ki se postopoma razvija do najvišje, 3. stopnje nevarnosti.

Do nastanka izrednega, t. i. nenormalnega dogodka in posledično razglasitve 0. stopnje nevarnosti pride zaradi zelo nizkega pretoka reke Save, kar povzroči izgubo ene proge varnostnih sistemov za hlajenje komponent. To zahteva razglasitev 1. stopnje nevarnosti, začetne nevarnosti. Ob nadaljnji predpostavki izgube obeh prog za hlajenje komponent pridemo v 2. stopnjo nevarnosti, v  objektno nevarnost. Scenarij dodatno predpostavlja še izgubo električnega  napajanja in dodatno poslabšanje stanja, kar  zahteva razglasitev 3. stopnje nevarnosti, splošne nevarnosti.

Zaradi razvoja izrednega dogodka v 3. stopnjo nevarnosti obstaja velika nevarnost, da pride do sprostitve radioaktivnih snovi in širjenja radioaktivnega oblaka v okolico. Ogroženi so zaposleni v NEK, prebivalci v okolici jedrske elektrarne, prebivalci okoliških občin Krško, Brežice, Sevnica in širše, odvisno od smeri gibanja radioaktivnega oblaka in izpusta večje količine radioaktivnih snovi.

Namen in cilji vaje 

Organizatorji vaje  

Vajo NEK 2014 organizirajo Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za  zaščito in reševanje in Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Nuklearna elektrarna Krško, občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki.  

O razmerah v NEK bo Uprava za jedrsko varnost obveščala Mednarodno agencijo za atomsko energijo in državno agencijo za jedrsko varnost v Republiki Hrvaški.  

Hkrati in neodvisno od poteka štabne vaje bodo na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem preverili razdelitev tablet kalijevega jodida (imitacija tablet) in s tem načrt, ki ga ima šola za primer nesreče NEK.  

Ker bo Vaja NEK 2014 štabna (aktivnosti bodo potekale v štabih Civilne zaščite), ogledi vaje niso predvideni. Vajo bodo ocenjevali ocenjevalci Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po končani vaji bo opravljena analiza, rezultati pa bodo predstavljeni javnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE