Facebook
Twitter
YouTube

Prenovljena zgibanka (19. 11. 2014)

V teh dneh bodo gospodinjstva v 10-km pasu okoli Nuklearne elektrarne Krško prejela prenovljeno zgibanko  z naslovom »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče«. Izdala jo je Nuklearna elektrarna Krško v sodelovanju z občinama Brežice in Krško, Upravo za jedrsko varnost in Upravo za zaščito in reševanje. Z njo se bodo  prebivalci v okolici elektrarne ponovno seznanili z zaščitnimi ukrepi, saj dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukrepanje in blaži posledice nesreče. Je tudi uvod v letošnjo državno vajo sil za zaščito in reševanje NEK 2014, ki bo 26. in 27. novembra 2014 in je del rednega preverjanja načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob morebitni jedrski in radiološki nesreči.

Foto: Nuklearna elektrarna Krško

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE