Facebook
Twitter
YouTube

Sklepna konferenca projekta EU GOAL (18. 11. 2014)

20. novembra 2014 bo v Celovcu sklepna konferenca projekta EU GOAL z naslovom Vodenje in izvajanje intervencij ob čezmejnih nesrečah in nezgodah, namenjena bo kratki predstavitvi rezultatov projekta ter potrditvi pomembnosti nadaljnjega čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo na področju zaščite, reševanja in pomoči.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje od leta 2011 v projektu GOAL  tesno sodeluje z avstrijskima deželama Koroško in Štajersko, konkretno Uradom avstrijske koroške deželne vlade – Oddelkom za varnost (vodilni partner v projektu), Koroško zvezo za civilno zaščito, Deželno avstrijsko zvezo Štajerske ter Gasilsko-reševalno službo Kranj. Cilji projekta so bili oblikovanje skupnih načrtov ukrepanja v primeru čezmejnih nesreč, kot so gozdni požari, nesreče v predorih z nevarnimi snovmi in poplave, izvedba skupnih usposabljanj in vaj na obmejnem območju ter priprava predlogov za nadaljnje skupno sodelovanje.

V sklopu projekta GOAL so potekale tri obširne praktične vaje: prva na temo gozdnega požara (april 2012, Sobota oz. Soboth), druga na temo nesreč v predorih z nevarnimi snovmi (april 2013, predor Ljubelj) in tretja na temo poplav (maj 2014, Bistrica v Rožu); potekalo je tudi več pripravljalnih delavnic in skupnih usposabljanj.

 Najvidnejši rezultati projekta: 

– vzpostavitev kakovostnih stikov med čezmejnimi partnerskimi organi (Urad koroške deželne vlade, Oddelek 1, Pododdelek za varnostne zadeve in Izpostavi URSZR Kranj in Slovenj Gradec);

– izboljšano medsebojno komuniciranje obmejnih centrov za obveščanje (ReCO Kranj in LAWZ Celovec);

– sodelovanje med gasilsko-reševalnimi službami (predvsem Deželna gasilska zveza avstrijske Štajerske, Gasilska zveza Celovec, JZ GRS Kranj, Gasilska zveza Tržič in drugi) ter drugimi reševalnimi službami (gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, jamarski reševalci, enote Civilne zaščite, Rdeči križ itd.);

– usklajeni postopki za čezmejno obveščanje in aktiviranje v primeru nesreče v predorih Karavanke in Ljubelj;

– pridobljene izkušnje za skupno vodenje intervencij pri zagotavljanju čezmejne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

 Služba za mednarodne in evropske zadeve


Foto: Arhiv URSZR

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE