Facebook
Twitter
YouTube

Aktiviran državni načrt ob poplavah, sestanek štaba CZ RS (13. 11. 2014)

Na upravi RS za zaščito in reševanje se je ob 11. uri sestal  štab CZ Republike Slovenije. Člane je Srečko Šestan,  poveljnik Civilne zaščite   seznanil, da je včeraj aktiviral državni načrt zaščite in reševanja  ob poplavah. V njem so določene naloge za posamezne vladne resorje. Poveljnik je člane pozval, da mu do jutri poročajo o opravljenih aktivnostih doslej, tri dni po zaprtju načrta pa pošljejo poročilo o opravljenem delu.  Državni načrt se aktivira, če poplave prizadenejo obsežna območja ali če naravna nesreča traja dlje časa.

Poveljnik CZ Srečko Šestan je člane štaba obvestil, da je včeraj, 14. novembra, aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, da bodo preutrujene ekipe gasilcev na najbolj prizadetih območjih lažje zamenjali z ekipami gasilcev iz drugih delov Slovenije. Poročal je, da je odredil strokovni ogled plazu Stože v Logu pod Mangartom in da je po ogledu plaz tudi fizično nadzorovan, ljudje pa opozorjeni na omejeno gibanje na tem območju. Opozoril je še, da je v Loški dolini poleg poplavnih vod zaradi poplavnih nasipov nevarna tudi visoka podtalnica, in sicer zaradi velikega pritiska na temelje stavb, in da bodo danes objavljena posebna navodila za postavljanje nasipov in ravnanje v takih okoliščinah. Omenil je tudi nekaj nujnih intervencijskih posegov v prostor. Na Baču so s posebnim odvodnim kanalom in prekopom ceste preusmerili vodo v vrtačo, iz katere se ta izteka v reko Pivko.

Vodja sektorja za operativo na Upravi RS za zaščito in reševanje, mag. Stanislav Lotrič, je članom predstavil delovanje sil za zaščito in reševanje v tednu od 5. novembra, ko je bil razglašen rdeči alarm za območje, ki zavzema več kot dve tretjini države. Povedal je, da so bili aktivirani vse potrebne enote in zagotovljena vsa zahtevana materialna sredstva. Iz državnih skladišč je bilo občinam izdanih 100.000 poplavnih vreč in z interventnim nakupom kupljenih 120.000 novih. Poleg vreč so na ogrožena območja poslali tudi črpalke, zmogljive muljne črpalke in agregate. Skupno je do zdaj v intervencijah na terenu, ko je šlo za reševanje in odpravljanje posledic poplav, sodelovalo 5000 pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, je dejal, da je aktiviranje državnega načrta dobrodošlo, ker so gasilske ekipe na najbolj ogroženih območjih utrujene in jih bo tako lažje zamenjati. Ne pričakuje težav, saj se je območje intervencij zmanjšalo.

Predstavnik Slovenske vojske podpolkovnik Branko Tušar je dopolnil poročilo z informacijo, da je do zdaj sodelovalo 310 pripadnikov SV, večinoma pri odpravljanju posledic poplav. Specializirane enote so pomagale pri dezinfekciji na Igu in inženirci pri ogledu terena za morebitno postavitev začasnih mostov, ki jih ima Uprava RS za zaščito in reševanje.

Aleš Poredoš in Janez Polajnar iz Arsa sta člane seznanila z meteorološkimi in hidrološkimi razmerami in napovedmi. Aleš Poredoš je povedal, da nas čaka kratek dvodnevni predah brez padavin, nato pa nove padavine predvsem na jugozahodu države. Temperature bodo razmeroma visoke, znatne ohladitve ni pričakovati. Janez Polajnar je povedal, da ga najbolj skrbi Loško polje, saj se od nedelje spet pričakuje dvigovanje gladine vode za nekaj centimetrov na uro. Za Cerkniško jezero je povedal, da bo predvidoma v nedeljo doseglo gladino, kot jo je imelo ob poplavah po žledu letos februarja in da se bo postopno zviševala voda tudi na Planinskem polju. Za Barje napoveduje običajne poplavne razmere.


Foto: Jakob Oražem

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE