Facebook
Twitter
YouTube

V ekipi strokovnjakov bo tudi Jože Papež iz Slovenije (28.5.2014)

Kot pomoč Bosni in Hercegovini odhaja danes v Sarajevo kot pripadnik Civilne zaščite tehnični strokovnjak za urejanje voda Jože Papež, ki bo sodeloval v mednarodni skupini za oceno posledic katastrofalnih poplav. 13 članska delovna skupina bo pripravila poročilo o situaciji in predlog sanacije, ki bo podlaga za srednje- in dolgoročno obnovo Bosne in Hercegovine po poplavah. Jože Papež je hidrolog, zaposlen v podjetju Hidrotehnik d.d., ki se ukvarja z nizkimi gradnjami, hidrogradnjami in urejanjem voda. V mednarodni skupini, ki so jo kot strokovno pomoč poslali EU, Združeni narodi in Svetovna banka, bo  sodeloval kot strokovnjak za urejanje voda.

Strokovnjaka je Slovenija nominirala prek mehanizma civilne zaščite EU na zaprosilo Bosne in Hercegovine. Med številnimi prijavljenimi  je bil izbran skupaj s tremi strokovnjaki iz Velike Britanije. Celotno strokovno skupino sestavlja 13 strokovnjakov z različnih področij (komunala, odpadki, infrastruktura, vode idr.) iz Evropske unije, Združenih narodov in Svetovne banke.
Misija bo trajala predvidoma od 28. maja do 14. junija 2014. Prva dva dni bo potekalo tudi usposabljanje vseh strokovnjakov, da bodo delo opravljali po enotni mednarodni metodologiji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE