Facebook
Twitter
YouTube

Podpiranje stavb ob potresih in porušitvah (14. 5. 2014)

Za varnost ob potresih in drugih porušitvah stavb je pomembno, da so reševalne ekipe dobro izurjene tudi za interventno podpiranje stavb. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zato v sodelovanju s Skupnostjo gasilskih reševalnih zavodov Slovenije v petek, 16., in soboto, 17. maja, v izobraževalnem centru na Igu organizira seminar s praktičnim usposabljanjem o podpiranju stavb ob porušitvah in potresih.  

Namen seminarja je sodelujočim predstaviti novosti na področju podpiranja stavb ob potresih in porušitvah ter tako povečati raven znanj in praktičnih izkušenj, potrebnih v primerih tovrstnih intervencij. 
Seminar bo sestavljen iz teoretičnih predstavitev postopkov in nalog tehničnih reševalcev na ruševini ter praktičnih, t. i. delovnih točk, kjer bodo udeleženci urili različne postopke stabilizacije in podpiranja poškodovanih stavb, to je podpiranje, opiranje in podkladanje.
Usposabljaje je nadaljevanje posveta o tehničnem reševanju ob potresih in porušitvah, ki je bil prav tako v sodelovanju s Skupnostjo gasilskih reševalnih zavodov Slovenije organiziran v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje 9. decembra lani.
S tovrstnimi posveti Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razvija zmogljivosti enot za iskanje in reševanje pogrešanih v urbanem okolju. 
 
Domen Torkar, Sektor za operativo

Foto: Arhiv URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE