Facebook
Twitter
YouTube

Dobro čezmejno sodelovanje (12. 5. 2014)

Dobro sodelovanje med Avstrijo, Italijo  in Slovenijo se je ponovno potrdilo in utrdilo tudi z vajo Z roko v roki do uspeha (Hand in Hand to Success), ki je bila kot projekt Evropske unije GOAL 9. in 10. maja 2014 na avstrijskem Koroškem, na območju Bistrice v Rožu. V kombinirani vaji, sestavljeni iz različnih predpostavk, je sodelovalo več kot 700 reševalcev in drugih udeležencev iz Slovenije, avstrijske Koroške, avstrijske Štajerske in Furlanije - Julijske krajine. Iz Slovenije jih je več kot 100 sodelovalo pri iskanju pogrešanih oseb, reševanju iz jame, pri ladijski nesreči, čiščenju oljnega madeža na reki Dravi, pri pripravi pitne vode ter gašenju gozdnega požara. 
 

Vaja je bila namenjena krepitvi čezmejnega sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi silami za zaščito in reševanje ter med državnimi in lokalnimi organi za pripravljenost na nesreče in odziv nanje. Preverili so postopke dajanja in sprejemanja mednarodne pomoči, delovanje slovenskih enot v mednarodnem okolju ter povezljivost slovenskih in avstrijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob različnih vrstah nesreč.
 
Dobro sodelovanje slovenskih in avstrijskih služb za zaščito, reševanje in pomoč se je pokazalo tudi ob zadnji naravni ujmi v Sloveniji, ko je februarja letos ob hudem žledu Avstrija na prošnjo Slovenije takoj poslala pomoč v obliki večjih agregatov ter ekip gasilcev, številne obmejne občine pa so si sosedsko pomagale.
 
Lucija Jereb, 
Služba za mednarodne in evropske zadeve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE