Facebook
Twitter
YouTube

OGLED ReCO CELJE IN PREDSTAVITEV ŠTEVILKE 112 (6. 5. 2014)

V okviru programa izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so Regijski center za obveščanje Celje obiskali učenci OŠ Slivnica pri Celju. Vodja centra je predstavil delo v centru za obveščanje in postopek ob klicu na številko 112.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE