Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev psihološke pomoči za gasilce (25. 4. 2014)

Vabimo vas na Predstavitev psihološke pomoči za gasilce, ki bo potekala v sredo, 7. maja 2014 ob 12. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Na srečanju bodo predstavljene smernice psihološke pomoči za poklicne gasilce, pogled vodij gasilskih enot in zaupnikov, ki izvajajo psihološko podporo v enotah, ter psihologov, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)