Facebook
Twitter
YouTube

Analiza ukrepanja ob nedavni naravni nesreči (18. 4. 2014)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bila 17. 4. 2014 zaključna analiza ukrepanja ob poplavah, visokem snegu in žledu, na kateri so sodelovali predstavniki vseh ustanov, ki so bile aktivirane ob nedavni ujmi. Na osnovi analize delovanja ob tej ujmi so oblikovali predloge, kaj in kako spremeniti na področjih preventive, načrtovanja, informatike, zvez, organizacije, operativnega delovanja, usposabljanja in logistične podpore, da bi bilo delovanje sistema varstva pred naravnimi nesrečami v prihodnje učinkovitejše. Predloge bo v strnjenem poročilu, ki ga bo pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje, obravnavala tudi Vlada RS na eni prihodnjih sej.

Slovenijo so v času med 30. januarjem in 28. februarjem 2014 prizadele poplave, visok sneg in žled. Verižna nesreča zaradi skoraj  hkratnega  obilnega dežja, snega in ledenega dežja na območju Republike Slovenije, je povzročila katastrofalne posledice zaradi snegoloma, žledoloma in poplav, ter posledično obsežen izpad oskrbe z električno energijo, neprevoznost cest, motnje železniškega prometa in druge posledice.
 
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je 17. 4. 2014 potekala zaključna analiza ukrepanja ob poplavah, visokem snegu in žledu, na kateri so sodelovali poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, predstavniki regijskih štabov Civilne zaščite, Gasilske zveze Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Združenja občin Slovenije, ELES-a, Telekoma Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, SLovenske vojske, Slovenskih železnic, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za kulturo, Zavoda za gozdove Slovenije, Mestne občine Ljubljana, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, DARS-a, DRI-ja, Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
 
Sodelujoči so razpravljali o ugotovitvah, ki so bile izpostavljene na delnih analizah in o predlogih, s katerimi bi lahko v prihodnje izboljšali odziv ob nesrečah. Oblikovali so  predloge sistemskih dopolnitev in ukrepov na področjih preventive, načrtovanja, informatike, zvez, organizacije, operativnega delovanja, usposabljanja in logistične podpore. Ob zaključku analize so se predstavniki ministrstev, organov in organizacij dogovorili, da bodo končne predloge do 25. aprila 2014 posredovali Upravi republike Slovenije za zaščito in reševanje.
 
Stanislav Lotrič,
Sektor za operativo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE