Facebook
Twitter
YouTube

20 let dnevnoinformativnega biltena CORS (17. 4. 2014)

Dnevno informativni bilten Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je prvič izšel natanko pred 20 leti, 18. aprila 1994, z namenom, da se na kratko  in jedrnato  predstaviti državnim organom in javnosti, s kakšnimi nesrečami in intervencijami se dnevno srečuje sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V dvajsetih letih je izšlo več kot  7000 izvodov. Danes ga Center za obveščanje (CORS) pošilja na 153 elektronskih naslovov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE