Facebook
Twitter
YouTube

Možnosti pridobiti evropska sredstva (15. 4. 2014)

Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito, je objavila dva javna razpisa s področja zaščite, reševanja in pomoči za leto 2014. Prvi razpis je namenjen projektom s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja. Drugi razpis je namenjen projektom, ki se osredotočajo na pripravo in izvedbo praktičnih vaj s scenarijem velike nesreče.  Tu boste našli osnovne informacije o razpisih in spletne povezave na originalna besedila razpisov.
 

INFORMACIJA O RAZPISU EVROPSKE KOMISIJE S PODROČJA PREVENTIVE IN PRIPRAVLJENOSTI NA NESREČE (PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE) TER ONESNAŽENOSTI MORJA
 
Objava razpisa: 26. marec 2014
Naziv razpisa: Javni razpis EK s področja preventive in pripravljenosti s področja civilne zaščite
Razpisuje: Evropska komisija – Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO)
Trajanje: 2015–2016 (2 leti)
Vrednost: 3.600.000 EURza države članice ter 1.000.000 EUR za države ENPI in IPA za preventivo in prav toliko za pripravljenost
Financiranje: 75 % sofinanciranje Evropske komisije; najvišje sofinanciranje EK za posamezen projekt znaša 500.000 EUR, predfinanciranje 60 %
Rok za prijavo: 30. maj 2014
Objava izbranih projektov: oktober 2014
Začetek izvajanja projekta: 1. januar 2015
 
Razpis obsega ločeni tematski področji, in sicer:
– za projekte s področja preventive in
– za projekte s področja pripravljenosti.
 
Razpis za projekte s področja preventive vključuje:
1.      Aktivnosti s področja vrednotenja finančnega vlaganja v preventivo – primerjava stroškov in koristi vlaganja v preventivne aktivnosti ter ugotavljanje tveganja in prednosti javno-zasebnega partnerstva.
2.      Aktivnosti za razvoj strategij, namenjene krepitvi odpornosti mest in lokalnih skupnosti, ter aktivnosti, namenjene ocenjevanju tveganj v povezavi z mednarodnimi pobudami (UNISDR) in prilagajanju na klimatske spremembe.
3.      Aktivnosti, namenjene vključevanju obvladovanj tveganj v prostorsko načrtovanje ter vključevanju obvladovanj tveganj v čezmejna in v medsektorska povezovanja z istočasnim vključevanjem načel trajnostnega razvoja.
 
Razpis za projekte s področja pripravljenosti vključuje:
1.      Krepitev čezmejnega sodelovanja na področju civilne zaščite ter onesnaženosti morja, vključno s krepitvijo regionalnega sodelovanja, interoperabilnosti in pripravljenosti na odziv, ter zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč. Posebna pozornost je namenjena boljšemu načrtovanju in pripravljenosti za nesreče KBRJ in masovni evakuaciji.
2.      Krepitev operativnega sodelovanja v okviru mehanizma Unije vključno s podporo razvoju, usposabljanju in vpisu operativnih enot/modulov v podatkovno zbirko CECIS v okviru mehanizma civilne zaščite EU.
3.      Krepitev pripravljenosti države na področju sprejema mednarodne pomoči (v luči priročnika EU za načrtovanje podpore države gostiteljice – HNS).
 
Sodelovanje partnerjev v projektu: V projektih s področja preventive morajo sodelovati partnerji iz vsaj dveh (zaželeno treh) držav. Posamezen projekt je možno prijaviti samo na enem od obeh tematskih področij.
 
Celoten razpis je na voljo na: http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2014_call_prevprep_cp_marine_pol_en.htm
 

 
INFORMACIJA O RAZPISU EVROPSKE KOMISIJE ZA PRAKTIČNE VAJE MEHANIZMA UNIJE
S PODROČJA CIVILNE ZAŠČITE

 
Objava razpisa: 8. april 2014
Naziv razpisa: Javni razpis EK za praktične vaje mehanizma Unije s področja civilne zaščite  
Razpisuje: Evropska komisija – Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO)
Trajanje: 2015–2016 (2 leti)
Vrednost: 4.000.000 EURza države članice ter 2.000.000 EUR za države ENPI in IPA
Financiranje: 85 % sofinanciranje Evropske komisije; najvišje sofinanciranje EK za posamezen projekt znaša 1.000.000 EUR, predfinanciranje 60 %
Rok za prijavo: 25. junij 2014
Objava izbranih projektov: oktober 2014
Začetek projekta: 1. januar 2015
 
Razpis je namenjen pripravi in izvedbi obsežne vaje, ki se osredotoča na izboljšanje pripravljenosti in odziva civilne zaščite ob različnih vrstah nesreč, vključno z onesnaženjem morja, KBRJ ali kombiniranimi nesrečami, ki istočasno prizadenejo več držav (znotraj ali zunaj držav članic mehanizma).
Vaja mora vključevati aktivacijo mehanizma Unije za civilno zaščito, načrtovanje podpore države gostiteljice (HNS), napotitev modula EU za civilno zaščito (EUCPT) in program za opazovalce. Priporočeno je, da praktično vajo dopolnjujejo tudi štabne vaje.
 
Pričakovani rezultati:
– izboljšanje poznavanja postopkov, ki potekajo znotraj mehanizma Unije,
– izboljšanje interoperabilnosti operativnih enot (krajši odzivni čas, tesnejše sodelovanje, komunikacija, prepoznava pomanjkljivosti),
– okrepljena sposobnost držav za sprejem pomoči ali napotitev svojih enot,
– države članice mehanizma in države ENPI.
 
Sodelovanje partnerjev v projektu: V projektih za praktične vaje mehanizma Unije morajo sodelovati partnerji iz vsaj treh držav.
 
Celoten razpis je na voljo na: http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2014_call_CP_Mechanism_Exercises_en.htm
 
Kontaktni osebi za dodatne informacije sta Lucija Jereb (lucija.jereb@urszr.si, tel. 01 471 28 17) in  Luka Duh   (luka.duh@urszr.si, tel. 01 417 22 77).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE