Facebook
Twitter
YouTube

Modul Emergency.lu (14. 4. 2014)

Konec marca se je končal projekt ESA-IDRC, kar je akronim za razvojni projekt Evropske vesoljske agencije, namenjen izboljšanju odziva na nesreče (European Space Agency – Improving Disaster Response Cap). Cilj projekta je bil izboljšati zmogljivosti modula Emergency.lu. Modul je komunikacijska platforma, pri kateri je velik poudarek na satelitskih komunikacijah in je namenjen predvsem podpori reševalnim in humanitarnim operacijam v primeru večjih naravnih in drugih nesreč na območjih, kjer ni zagotovljenih osnovnih komunikacijskih povezav za vodenje intervencij in komuniciranje med reševalci.

S tem projektom so se izboljšale zmogljivosti modula Emergency.lu, ki je že doslej omogočal širokopasovno satelitsko povezavo in z njo video in slikovni prenos, lokacijske storitve ter dostop do zemljevidov. Izkazalo se je, da bi bili, predvsem za vodenje intervencij na področju zaščite in reševanja, koristni tudi satelitski in aeroposnetki prizadetih območij.
Programsko opremo za ta modul je razvilo podjetje HITEC iz Luksemburga, medtem ko je podjetje SES ASTRA poskrbelo za podatkovne in glasovne povezave ter satelitske storitve. Modul je na voljo državam po vsem svetu, države članice Evropske unije pa v primeru naravnih in drugih katastrof zanj lahko zaprosijo prek Centra za usklajevanje nujnega odziva ERCC v Bruslju.
 
Tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sodelovala v  razvojnem projektu ESA-IDRC, in sicer kot ocenjevalka predlaganih novih storitev modula Emergency.lu in tudi kot potencialna uporabnica tega modula ob naravnih ujmah večjih razsežnosti. S podjetjem HITEC iz Luksemburga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sodeluje že več let, podjetje je sodelovalo tudi v projektu AlpSAR. V okviru tega evropskega projekta je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje najprej testirala prenosni satelitski komunikator NoSaCO® (Nomadic Satellite Communication System), ki je »manjši brat« zmogljivejšega modula Emergency.lu, in ga kupila za informacijsko-komunikacijsko podporo intervencij. Zdaj se enote zaščite in reševanja na vajah usposabljajo za njegovo uporabo.    
 
Prenosni satelitski komunikator NoSaCO so  februarja 2013 na zaključni vaji projekta AlpSAR na območju Kanin-Sella Nevea preizkušali gorski reševalci Slovenije in sosednje Furlanije - Julijske krajine. Jamarji so se z njim usposabljali na mednarodni vaji Paradana. Na vajah slovenskih in avstrijskih reševalnih enot čezmejnega projekta GOAL pa so ga lani spoznavali gasilci in ga bodo tudi letos, in sicer na zaključni vaji projekta, imenovani Poplave Koroška 2014.
 
Foto: Modul Emergency.lu, na vaji IPA CRO – Floods, maj 2012
         Jakob Oražem, URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE