Facebook
Twitter
YouTube

Regijska vaja AC Trebnje–Novo mesto 2014 (10. 4. 2014)

V soboto, 12. aprila 2014, bo z začetkom ob 10. uri na območju pokritega vkopa Karteljevo, v Avtocestni bazi Novo mesto in v Splošni bolnišnici Novo mesto potekala regijska vaja sil za zaščito in reševanje. Scenarij vaje je množična nesreča na avtocesti, v kateri je udeleženih 21 vozil in poškodovanih 22 ljudi. Namen vaje je preveriti usposobljenost in opremljenost sil za posredovanje in oskrbo poškodovanih ob množični nesreči na avtocesti na območju dolenjske regije ter ustreznost načrtov za zaščito in reševanje. Dolenjska avtocesta bo zaradi vaje med izvozoma Mirna peč in Novo mesto zahod od 7. do 15. ure zaprta za promet. Obvoz bo urejen.

Na vaji bo prikazano:
·         obveščanje in aktiviranje reševalnih enot in služb ter organov,
·         urejanje prometa, zapora avtoceste ter preusmeritev prometa na vzporedno regionalno cesto,
·         prihod sil za zaščito, reševanje in pomoč na mesto intervencije,
·         reševanje ponesrečencev iz razbitin vozil,
·         triaža, oskrba in prevoz poškodovanih v nadaljnjo oskrbo,
·         uporaba prikolice za množične nesreče,
·         transport ponesrečenih do helikopterja in naprej v Univerzitetni klinični center Ljubljana,
·         tehnično reševanje ob množični prometni nesreči idr.
 
Ura
Dogodek
7.00
Popolna zapora odseka avtoceste A2 Mirna Peč–Novo mesto zahod. Obvoz bo urejen po vzporedni cesti.
7.00–10.00
Priprava imitacije prometne nesreče z udeležbo 21 vozil, 22 poškodovanih oseb in 20 nepoškodovanih udeležencev nesreče.
8.30
Predstavitev vaje na Avtocestni bazi Novo mesto, Na Brezovici 25, Novo mesto, kjer bo zagotovljeno parkiranje za gledalce in goste.
9.30–9.50
Organiziran prevoz gledalcev in gostov z avtocestne baze na območje ogleda vaje (pokriti vkop Karteljevo).
9.54
Klic enega izmed udeležencev na številko za klic v sili 112. Prijava nesreče.
10.00–12.00
Prikaz aktivnosti sodelujočih enot pri reševanju ob množični nesreči na avtocesti, ob 10.50 pristanek helikopterja in prevoz poškodovane osebe v UKC Ljubljana.
12.00–12.30
Prikaz oskrbe in pomoči nepoškodovanim udeležencem na Avtocestni bazi Novo mesto, Na Brezovici 25, Novo mesto.
12.00–15.00
Pospravljanje imitacij, zbor sodelujočih na avtocestni bazi, postroj enot in kratka delna analiza vaje, malica za udeležence na vaji, konec vaje.
15.00
Sprostitev prometa.
 
Namen vaje je:
·         preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskem načrtu zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti, predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči;
·         ugotoviti pomanjkljivosti in nedorečenosti v načrtih zaščite in reševanja ter jih odpraviti;
·         preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja;
·         preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi reševalnimi enotami in službami, delovanje zvez in način medsebojnega komuniciranja;
·         preveriti intervencijske čase odzivnosti enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ekip upravljavca avtoceste, nujne medicinske pomoči, gasilcev, policije in drugih sodelujočih enot in služb v vaji;
·         preveriti ustreznost vodenja intervencije in vzpostavitve skupnega vodenja intervencije v smislu koordinacije sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo ob množični nesreči na avtocesti;
·         preveriti usklajenost delovanja upravljavca avtoceste, policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, 151. HEESK Slovenske vojske, službe nujne medicinske pomoči idr;
·         preveriti organiziranost, opremljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči ter izvajanju zaščitnih ukrepov ob množični nesreči na avtocesti, vključno z evakuacijo nepoškodovanih udeležencev in zdravstveno oskrbo;
·         preveriti ustreznost opreme sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo ob množični nesreči na avtocesti.
Zaradi varnosti bo odsek avtoceste A2 Trebnje–Novo mesto med izvozoma Mirna peč in Novo mesto zahod zaprt za promet med 7. in 15. uro. Obvoz od priključka Mirna Peč do priključka Novo mesto zahod bo označen in urejen po vzporednih državnih cestah:
– R2-448, odsek št. 1510, Karteljevo–priključek Novo mesto zahod,
– R3-651, odsek št. 0252, priključek Novo mesto zahod–Novo mesto Bučna vas,
– R2-448, odsek št. 0222, priključek Novo mesto zahod–Ločna,
– R2-448, odsek št. 0221, Grm–Šentjurij.
 
V smeri vožnje proti Ljubljani bo na območju vaje zaprt tudi prehitevalni pas.
 
Pripravil Klemen Gorše, vodja Izpostave URSZR Novo mesto

Foto: Prikolica za množične nesreče,
         Borut Podgoršek, arhiv URSZR
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE