Facebook
Twitter
YouTube

Prva konferenca za pripravo mednarodne vaje v Črni gori (10. 4. 2014)

Od 14. do 16. aprila 2014 bo v okviru Programa za krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite z državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo (projekt IPA CZ II) v Podgorici prva konferenca za pripravo regionalne vaje zaščite in reševanja v Črni gori. Scenarij vaje bo potres. Udeležili se je bodo strokovnjaki držav Zahodnega Balkana in Turčije ter predstavniki konzorcija držav, ki izvaja program IPA CZ II (Slovenija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Švedska); delegacijo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo vodil namestnik generalnega direktorja Branko Dervodel.

Regionalna vaja zaščite in reševanja s scenarijem potresa bo v okolici Podgorice v Črni gori, predvidoma od 20. do 24. oktobra letos. Na tej mednarodni vaji bodo sodelovale enote za iskanje in reševanje iz ruševin z Zahodnega Balkana ter iz Turčije in Evropske unije.
Na pripravljalnem sestanku bodo strokovnjaki razpravljali o scenariju vaje, njeni strukturi, udeležencih vaje, pripravi delovišč, programu za opazovalce, logistiki in drugem, po njem pa si bodo ogledali lokacije v bližini Podgorice, kjer bo vaja potekala.
 
Program za krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite z državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo se imenuje projekt IPA CZ II in je program Evropske unije. Njegov namen je zmanjšati ranljivosti držav Zahodnega Balkana in Turčije zaradi naravnih in drugih nesreč, povečati sposobnost teh držav za sodelovanje v Mehanizmu Civilne zaščite EU pri odzivu na naravne in druge nesreče, jim pomagati pri razvoju nacionalnih sistemov civilne zaščite in spodbujati regionalno sodelovanje.
 
Na čelu konzorcija, ki izvaja projekt IPA CZ II, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v njem pa sodelujejo nacionalne ustanove za civilno zaščito iz Italije, Nemčije, Hrvaške in Švedske. Projekt bo trajal od novembra 2013 do novembra 2015, glavne aktivnosti pa so štabne in terenske vaje, tečaji, delavnice ter izmenjava strokovnjakov.
 
Pripravil Luka Duh, Sektor za mednarodno sodelovanje
 
Foto :  Vaja IPA Si Quake 2011, Blanka Kroflič   

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE