Facebook
Twitter
YouTube

Končna ocena neposredne škode zaradi snega, žleda in poplav (31. 3. 2014)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 28.03.2014  potrdila končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014. Ocenjena   neposredna škoda znaša 429.415.980,17 evra . Ta znesek presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 in presega  limit, določen za  pravico do uporabe sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vrednost končne ocene presega tudi  0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka, kar je pogoj za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.

Skupna vrednost ocenjene  neposredne škode je 429.415.980,17 evra ( brez DDV ), po posameznih področjih pa znaša ocenjena škoda :
 
-         na stvareh in stavbah kulturne dediščine                                                      12.752.088,59 evra
-         v gospodarstvu                                                                                              42.713.030,57 evra,
-         na državnih cestah                                                                                          8.784.080,00 evrov,
-         na železniški infrastrukturi                                                                             40.873.990,91 evra,
-         na vodotokih                                                                                                   26.788.015,63 evra,
-         na parkih, vrtovih in drevoredih, ki so kulturna dediščina                                2.665.866,56 evra,
-         na gozdovih in na gozdnih cestah                                                               214.326.536,80 evra in
-         na elektroenergetski infrastrukturi                                                                  80.512.371,11 evra.
 
Vlada RS je naložila pristojnim ministrstvom, da pripravijo  programe odprave posledic neposredne škode, kot je predpisano v  Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč  in v interventnem Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014.
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in  Ministrstvom za obrambo, oziroma Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pripravilo vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.   Vlada RS je pooblastila Metoda Dragonjo, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, da vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije pošlje Evropski komisiji.
 
 
Foto: Arhiv URSZR, Bruno Toič

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE