Facebook
Twitter
YouTube

Obisk delegacije iz Srbsko-ruskega humanitarnega centra v Nišu (5. 3. 2014)

Od 4.- 5. marca 2014 so Upravo RS za zaščito in reševanje obiskali predstavniki Srbsko-ruskega humanitarnega centra v Nišu.

Delegaciji, ki sta jo sestavljala g. Anatolij Baškirev, prvi namestnik direktorja, in g. Nikolaj Sukora, namestnik direktorja za usposabljanje, je bil predstavljen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, obiskali so Gasilsko brigado Ljubljana in Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje na Igu. Ogledali so si tudi lokacije, kjer so nameščeni agregati, ki jih je Slovenije prejela kot bilateralno pomoč Srbije ob nedavnem žledu. Predstavniki srbsko-ruskega centra so predstavili dejavnosti centra, ki bo 26. aprila obeležil prvo obletnico delovanja, ter možne oblike sodelovanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE