Facebook
Twitter
YouTube

Načrt usposabljanja 2014 (12. 12. 2013)

Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v ICZR Ig pri ljubljani za leto 2014

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt usposabljanja 2014 (PDF datoteka)