Facebook
Twitter
YouTube

Podpisan Memorandum o soglasju DPPI SEE (3. 12. 2013)

29. novembra 2013 se je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But v Sarajevu, BIH, udeležil regionalnega zasedanja Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (DPPI SEE). Na zasedanju so generalni direktorji pristojnih ustanov za varstvo pred nesrečami iz Albanije, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Makedonije Slovenije, Srbije in Turčije podpisali prenovljeno besedilo Memoranduma o soglasju, ki bo zagotovil nadaljnji institucionalni okvir in delovanje pobude. V naslednjih šestih mesecih naj bi se podpisnicam pridružile še Bosna in Hercegovina, Moldova in Romunija.

29. novembra 2013 se je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But v Sarajevu, BIH, udeležil regionalnega zasedanja Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (DPPI SEE). Na zasedanju so generalni direktorji pristojnih ustanov za varstvo pred nesrečami iz Albanije, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Makedonije Slovenije, Srbije in Turčije podpisali prenovljeno besedilo Memoranduma o soglasju, ki bo zagotovil nadaljnji institucionalni okvir in delovanje pobude. V naslednjih šestih mesecih naj bi se podpisnicam pridružile še Bosna in Hercegovina, Moldova in Romunija.

Države so se s podpisom zavezale k nadaljnji krepitvi regionalnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Jugovzhodni Evropi.

Slovenija v pobudi dejavno sodeluje ter izvaja tudi usposabljanja s področja zaščite in reševanje za države v regiji. V letu 2013 je tako skupaj s Hrvaško izvedla Tečaj reševanja iz jam in Tečaj o zmanjševanju tveganj za nesreče.

Več informacij o Pobudi: spletna stran DPPI.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE