Facebook
Twitter
YouTube

Javni poziv za pridobitev revizorjev za zaklonišča (27. 11. 2013)

Uprava RS za zaščito in reševanje poziva zainteresirane, da se prijavijo za samostojne revizorje ali za člane revizijskih komisij za ocenjevanje projektne dokumentacije za zaklonišča.

Uprava vabi k sodelovanju fizične osebe, gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Vloge morajo biti oddane najkasneje 30 dni po objavi poziva v Uradnem listu. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni 20 dni po roku za sprejem vlog.

Več informacij o vlogah je v priloženem dokumentu.

Povezava na objavo v Uradnem listu št. 96/2013, dne 22. 11. 2013, stran 3157.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Javni poziv (PDF datoteka)