Facebook
Twitter
YouTube

Nova številka revije UJMA (15. 11. 2013)

Izšla je 27. številka revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo enkrat letno izda Uprava RS za zaščito in reševanje.

Tokratna številka, ki obravnava nesreče v letu 2012, obsega 320 strani in je na voljo v knjižni ter elektronski obliki.

Brezplačen izvod lahko naročite po telefonu 01 471 33 60 ali na naslovu ujma@urszr.si.

Elektronsko verzijo revije najdete na tej spletni povezavi: www.sos112.si/slo/page.php

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE