Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje za čiščenje morske obale, onesnažene z nafto (14. 11. 2013)

Od 21. do 23. novembra 2013 bo v Sežani, v enoti Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig, in v Kopru usposabljanje z naslovom Čiščenje morske obale in zaoljenih ptic v primeru onesnaženja z nafto in njenimi derivati, ki ga organizirata Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije s podporo več okoljevarstvenih organizacij. To bo teoretično usposabljanje s praktičnim prikazom za okoli 30 udeležencev.

Razlitje nafte na morju ima lahko velik vpliv na okolje, ljudi, živali ter rastline v morju in na obali. Za hitro in pravilno ukrepanje ob takšnih nesrečah je poleg načrta zaščite in reševanja ob nesrečah na morju treba imeti tudi dobro usposobljene ljudi, da lahko priskočijo na pomoč.Na usposabljanje je vabljenih okoli 30 predstavnikov vladnih služb, nevladnih in gospodarskih organizacij ter raziskovalnih ustanov. Poglavitni namen je udeležencem posredovati znanje in praktične izkušnje, da bi lahko pomagali strokovnim delavcem pri čiščenju onesnažene obale morja, če bi do onesnaženja prišlo. Teoretično usposabljanje bo v Sežani, praktično v Kopru; za udeležence je brezplačno, ker je projekt financiran iz sredstev Evropske unije.
 
Usposabljanje je organizirano v okviru projekta POSOW (Preparedness for Oil-polluted Shoreline cleanup and Oiled Wildlife interventions) in s sodelovanjem projekta LIFE + SIMARINE – NATURA, Vzpostavitev morskih območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji, terbo izvedeno s pomočjo centra REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea, Malta) in organizacije ISPRA (The Institute for Environmental Protection and Research) iz Italije.

 
Cilj projekta Pripravljenost za čiščenje z nafto onesnaženega obalnega pasu in reševanje zaoljenih prostoživečih živali (POSOW) je vzpostaviti sinergijo regionalnega sodelovanja ob onesnaženju morja v evropskih sredozemskih državah, na Hrvaškem, Cipru, v Franciji, Grčiji, Italiji, Malti, Španiji in Sloveniji. Da bi regionalno sinergijo ustvarili in usposobili regionalne skupine inštruktorjev, se bodo prostovoljci in poklicni izvajalci iz vsake regije udeležili nacionalnega usposabljanja za delo s prostovoljci, pripravo ocene z nafto onesnažene obale in ukrepanja ob pojavu zaoljenih prostoživečih živali.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program (Word datoteka)