Facebook
Twitter
YouTube

Na mednarodni štabni vaji 40 udeležencev (12. 11. 2013)

Na Bledu poteka štabna vaja evropske civilne zaščite, na kateri se 40 udeležencev iz 15 evropskih držav usposablja za skupno posredovanje (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Italija, Latvija, Makedonija, Nemčija, Norveška, Slovenija ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske).
To je vaja specializiranih, namenskih enot evropske civilne zaščite, imenovanih moduli. Vodje modulov, osebje za zveze, drugi strokovnjaki za delo na misijah in člani enot za tehnično pomoč in podporo z vajo nadgrajujejo znanje in se pripravljajo za posredovanje prek Mehanizma EU za civilno zaščito v primeru hujših naravnih nesreč.  

Na Bledu preigravajo scenarije skupnega reševanja v primeru dveh hudih naravnih nesreč, potresa in poplave, in sicer od aktiviranja mehanizma EU za civilno zaščito, prihoda v državo, vzpostavitve centra za sprejem in napotitev mednarodnih reševalnih enot, centra za koordinacijo dela reševalcev in drugo. Na takšnih štabnih vajah je ključna tudi izmenjava informacij in uporaba dogovorjene terminologije; uradni jezik je angleški.
 
To je prva od štirih načrtovanih vaj, ki jih v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravlja konzorcij služb s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Slovenije, Belgije, Hrvaške in Nemčije.
 
V Mehanizmu EU za civilno zaščito so moduli organizirani po vrstah naravnih in drugih nesreč oziroma aktivnosti ob nesrečah: moduli za črpanje vode, za čiščenje vode, za obvladovanje poplav, za reševanje na vodi s pomočjo čolnov, za gašenje gozdnih požarov, za gašenje gozdnih požarov z vozili, gašenje gozdnih požarov z letali, gašenje gozdnih požarov s helikopterji. Modul je tudi napredna zdravstvena postaja, napredna kirurška zdravstvena postaja, terenska bolnišnica za evakuacijo žrtev nesreč po zraku, za iskanje in reševanje v urbanih okoljih, za radiološko, kemično in biološko izvidništvo, za vzorčenje, iskanje in reševanje na kontaminiranem območju, za postavitev začasnih bivališč, v posebne module pa so organizirane tudi ekipe za tehnično pomoč in podporo. Modul, s katerim Slovenija sodeluje v evropski civilni zaščiti, je enota, specializirana in opremljena za reševanje v urbanem okolju.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE