Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodna štabna vaja za module Mehanizma EU za CZ (7. 11. 2013)

Na Bledu bo od 9. do 13. novembra 2013 prva od petih štabnih vaj za module civilne zaščite, ki jih je pripravil konzorcij služb s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Nemčije, Belgije, Hrvaške in Slovenije v sodelovanju z Evropsko komisijo. Letos in prihodnje leto bo po programu usposabljanj Mehanizma EU za civilno zaščito pet štabnih vaj za osebje modulov za civilno zaščito ter ekip za tehnično pomoč in podporo. Na štabnih vajah bodo preigrani različni scenariji nesreč – poplave, potresi, požari v naravi, nesreče z nevarnimi snovmi, na primer, s katerimi bi se ob nesrečah srečale specializirane, namenske enote evropske civilne zaščite, imenovane moduli. Na štabni vaji na Bledu bo okoli 40 udeležencev.

Štabne vaje so zelo pomembne za usposabljanje modulov civilne zaščite EU oziroma vodstvenega osebja reševalnih in drugih enot. Osnovna cilja sta dva: prvi je nadgradnja znanja, ki so ga osebje modulov (vodje, njihovi namestniki in osebje za zvezo), strokovnjaki, predvideni za delo na misijah Mehanizma EU za civilno zaščito, in člani enot za tehnično pomoč in podporo, že usvojili na tečajih Mehanizma EU za civilno zaščito, drugi cilj pa je priprava za operativno delovanje na misiji, ki obsega samo aktiviranje mehanizma ob nesreči, napotitev modulov in strokovnjakov, njihovo delovanje in sklep reševalne misije ali intervencije.
 
Na štabnih vajah se preigravajo različni scenariji nesreč, od poplav, potresov, požarov v naravi, nesreč z nevarnimi snovmi in drugih nesreč, ki zahtevajo aktiviranje vseh namenskih enot oziroma vseh tipov modulov. Moduli so organizirani po vrstah naravnih in drugih nesreč oziroma aktivnosti ob nesrečah: moduli za črpanje vode, za čiščenje vode, za obvladovanje poplav, za reševanje na vodi s pomočjo čolnov, za gašenje gozdnih požarov, za gašenje gozdnih požarov z vozili, gašenje gozdnih požarov z letali, gašenje gozdnih požarov s helikopterji. Modul je tudi napredna zdravstvena postaja, napredna kirurška zdravstvena postaja, terenska bolnišnica za evakuacijo žrtev nesreč po zraku, za iskanje in reševanje v urbanih okoljih, za radiološko, kemično in biološko izvidništvo, za vzorčenje, iskanje in reševanje na kontaminiranem območju, za postavitev začasnih bivališč, v posebne module pa so organizirane tudi ekipe za tehnično pomoč in podporo.
 
Udeleženci načrtovanih petih mednarodnih štabnih vaj bodo svoja znanja lahko preizkusili skozi igranje različnih vlog, povezanih z aktivnostmi in delom na misiji ob hudi naravni nesreči v tujini. Scenariji so vnaprej pripravljeni in omogočajo preverjanje pripravljenosti na specifične situacije, s katerimi bi se pripadniki modulov srečali ob napotitvah na reševalne intervencije ali misije v tujino (prihod v državo, vzpostavitev centra za sprejem in napotitev mednarodnih reševalnih enot, vzpostavitev in delovanje operativnega centra za koordinacijo dela reševalnih enot ...).
 
Takšne štabne vaje so odlična preizkušnja, ker od udeležencev zahtevajo tudi dobro organizacijo in pripravo dokumentov, ki so nujni pred, na začetku in med izvajanjem nalog na misiji. Pri tem je najpomembnejše to, da na vajah urijo tudi  postopke izmenjave informacij in uporabljajo dogovorjeno terminologijo; uradni jezik je angleški.
 
 
Foto: Slovenska enota USAR,  eden od modulov CZ Evropske unije, na terenski  vaji.
          Arhiv URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE