Facebook
Twitter
YouTube

V spomin (4. 11. 2013)

V soboto je vrste reševalcev zapustil Rajko Bračič, vodja Jamarske reševalne službe Slovenije. Presenečeni in žalostni smo bili vsi, ki smo ga poznali, z njim delali in z njim reševali. Rajko, za najbližje sodelavce Rajč, je Jamarsko reševalno službo vodil od leta 2010. Od življenja se je poslovil nepričakovano, na povratku iz jame Molička peč, ki jo je skupaj s kolegi raziskoval od leta 2004. Raziskovanja na Molički niso končana, žal pa je končana Rajkova življenjska pot.
 

»Dokler ne veš, kaj jame nudijo, si ne znaš predstavljati, kaj se tam notri skriva. S prvim vstopom te potegne strast, ki se izraža v čisti temi, miru, tišini in občutkih, ki se pojavijo ob prvem vstopu v neko neraziskano jamo ali njen del. Ko veš, da si prvi človek, ki je kdajkoli bil tam …« je nedavno razmišljal Rajko Bračič.
 
Z jamarstvom se je začel resno ukvarjati leta 1984, ko se je včlanil v  koroško-šaleški jamarski klub Speleos – Siga iz Velenja, z jamarskim reševanjem pa se je srečal nekaj let kasneje. Leta 1988 se je udeležil prvega tečaja jamarskega reševanja, ki ga je v Poljčah organizirala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Od leta 1995 dalje je bil ves čas v operativni sestavi Jamarske reševalne službe.   
 
V jamarskem klubu je opravljal funkcije predsednika, tajnika, blagajnika, vodje in planerja akcij ter bil vseskozi  gonilna sila pri klubskem domu in v  matični jami Huda luknja. Organiziral in vodil je več jamarskih odprav v tujino (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija, Srbija, Bolgarija, Francija in Italija). Srčno predan jamam je bil tudi v času osamosvajanja Slovenije skupaj s kolegi jamarji v Hudi luknji, na položajih ob branjenju soteske.
 
Prehodil je vso jamarsko pot in si pridobil vse nazive: jamar, jamarski reševalec, vodja reševalne skupine, vodja intervencije, inštruktor Jamarske reševalne službe in inštruktor Jamarske zveze Slovenije. Osem let je bil član predsedstva Jamarske zveze Slovenije, od leta 2010 pa tudi vodja Jamarske reševalne službe. 
 
Ob prevzemu drugega mandata vodenja Jamarske reševalne službe je dejal: »V upanju, da sem svoje dosedanje delo dobro opravljal, sem se odločil za in sem pripravljen na še en mandat vodenja Jamarske reševalne službe. Rezultati v tem mandatu so vidni na mnogih področjih, za katere pa so zaslužni tako člani vodstva Jamarske reševalne službe  kot tudi vsi jamarski reševalci. Reševalci se zavedajo, kako velikega pomena je Jamarska reševalna služba za vse raziskovalce kraškega sveta – v prvi vrsti in najprej za dobro usposobljene jamarje, nato še za dobro usposobljene reševalce.«
 
Sodeloval je pri mnogih reševalnih akcijah in pri večini usposabljanj po vsej Sloveniji in v tujini. Rajko Bračič je tudi eden od pobudnikov in soavtor mednarodnega programa Cave rescue training, ki ga je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z inštuktorji Jamarske reševalne službe izvajala v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo. Usposobil je številne jamarje tako v domačem klubu kot v Jamarski reševalni službi, od jamarjev pripravnikov do inštruktorjev Jamarske reševalne službe.
 
Pod njegovim vodenjem je bilo rešenih veliko težav na področju jamarskega reševanja, ki so bile dolga leta nerešljive. Uspelo jim je izdati Priročnik jamarskega reševanja, pravno in formalno usposobiti ekipo za širjenje ožin v primeru reševanja iz jam, izvesti tečaje za pridobitev naziva bolničar ter uspešno končati evropski projekt EU Proteus, ki je močno okrepil mednarodno delovanje Jamarske reševalne službe, predvsem v državah nekdanje Jugoslavije.
 
Za svoj trud in požrtvovalnost je prejel številna priznanja doma in v tujini, med njimi tudi zlati znak Jamarske zveze Slovenije, bronasti, srebrni in zlati znak Civilne zaščite, ki ga je prejel leta 2012, ter priznanja za razvoj jamarsko-reševalne dejavnosti v Srbiji in Črni gori.
 
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


Foto: Arhiv URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE