Facebook
Twitter
YouTube

Dobro sodelovanje med Slovenijo in Italijo (28. 10. 2013)

V torek, 29. oktobra 2013, bosta ob 10.45 v Centru civilne zaščite Furlanije-Julijske krajine v Palmanovi (Via Natisone 43) Franco Gabrielli, vodja Oddelka za civilno zaščito pri Predsedstvu Sveta ministrov Italijanske republike, in Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podpisala Memorandum med Slovenijo in Italijo o medsebojni pomoči in sodelovanju ob naravnih in drugih nesrečah. Z njim bo formalizirano dobro dvostransko sodelovanje med državama pri napovedovanju, preprečevanju, pripravljenosti ter odzivu na naravne in druge nesreče. Lani so v Sloveniji italijanske sile trikrat pomagale gasiti požare v naravi. 
.  

Vsebina memoranduma se nanaša na izmenjavo strokovnega znanja in tehnično-znanstvenih informacij, razvoj strategij in metodologij za zmanjšanje tveganj, sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, razvoj skupnih projektov, opozarjanje ob naravnih in drugih nesrečah oziroma nevarnostih ter na nudenje vzajemne pomoči, ko je potrebna.Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč zahteva dolgoročno načrtovanje in izvajanje ukrepov za varstvo pred njimi. Ob velikih nesrečah posledice lahko presežejo zmogljivosti posameznih držav, zato je pomembno, da se aktivnosti na nacionalni ravni dopolnjujejo z mednarodnim sodelovanjem.
 
Slovenija in Italija mejita na geografskem območju, ki zahteva posebno pripravljenost gasilskih in reševalnih služb na naravne in druge nesreče na obeh straneh meje, pa tudi medsebojno sosedsko pomoč. Hitra pomoč Italije ob požarih v naravi 2. avgusta 2012 na Sveti gori, ko so italijanske sile pomagale gasiti z letalom italijanske civilne zaščite Canadair in s helikopterjem civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine, je primer dobrega sodelovanja med državama, ki je prispevalo k učinkovitemu odzivu na to naravno nesrečo. Hvaležno se spominjamo tudi pomoči pri gašenju požara v naravi s helikopterjem civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine 11. avgusta pri Črnem Kalu in 22. avgusta pri Orleku blizu Sežane.
 
Sicer pa dobro operativno sodelovanje redno poteka med gasilskimi in drugimi reševalnimi službami na obmejnem območju, sklenjeni pa so tudi formalni dogovori med gasilskimi brigadami v obmejnem območju Kopra in Nove Gorice. Leta 2006 je bil podpisan tudi protokol med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter civilno zaščito Furlanije - Julijske krajine o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
 
Državi uspešno sodelujeta tudi v evropskih projektih, katerih namen je zmanjšati tveganje za nesreče in izboljšati odzivnost v primeru nesreč. Projekt ALPSAR, ki je bil končan leta 2012, je preverjal skupne odzive slovenskih in italijanskih gorskih reševalcev v primeru nesreče v gorah, prav tako je omogočil nakup najsodobnejše ITK-opreme (satelitskega komunikatorja) za podporo gorskim in drugim reševalcem pri reševanju. Državi sodelujeta tudi pri razvoju varstva pred nesrečami v državah Zahodnega Balkana. Novembra 2013 se začne projekt zunanje pomoči Evropske unije na področju civilne zaščite, katerega namen je podpora razvoju civilne zaščite v državah, ki se približujejo članstvu v Evropski uniji; projekt bo vodila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z italijansko civilno zaščito ter partnerji iz drugih držav.  
 
 
 
Foto: Požar na Sveti gori 2. avgusta 2012
          Arhiv Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE