Facebook
Twitter
YouTube

Komisarka in minister Jakič o CZ in človekoljubni pomoči (18. 10. 2013)

V četrtek, 17. oktobra, sta se v okviru enodnevnega delovnega obiska v Sloveniji srečala evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, človekoljubno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva in minister za obrambo Roman Jakič. Evropsko komisarko so sprejeli tudi najvišji predstavniki države in državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve, sodelovala pa je tudi na 5. slovenskih razvojnih dnevih z naslovom Humanitarna pomoč – EU kot globalna donatorica in vloga malih držav.

V Evropski komisiji je področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v EU se za to področje uporablja termin »civilna zaščita« v širšem smislu) umeščeno v Generalni direktorat DG ECHO (The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection), ki je pristojen za področje humanitarne pomoči in civilne zaščite. Obisk evropske komisarke Kristaline Georgieve je tako najvišji obisk predstavnikov EU v Sloveniji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami doslej. Aktualnemu dogajanju na področju varstva pred nesrečami in aktivnostim Slovenije v mehanizmu civilne zaščite EU so bili namenjeni tudi pogovori med evropsko komisarko Kristalino Georgievo in obrambnim ministrom Romanom Jakičem. 
V uvodu je minister komisarki predstavil obrambni resor, ki vključuje tako obrambni sistem kot sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar omogoča več sodelovanja in podpore vojaških zmogljivosti pri naravnih in drugih nesrečah.  
Komisarka Georgieva se je ministru Jakiču zahvalila za podporo Slovenije pri sprejemanju novega zakonodajnega akta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, kar je že bila ena od tem srečanja med komisarko in ministrom ob robu zasedanja Sveta v Luksemburgu aprila letos. Slovenija je aktivno sodelovala v procesu pogajanj, pri čemer je zagovarjala stališče ohranitve primarne vloge držav na področju civilne zaščite ob ustrezni ravni preventive in ukrepanja ob nesrečah ter zagotavljanje uravnoteženega prispevka oziroma možnosti sodelovanja manjših držav z manjšimi specializiranimi enotami ali strokovnjaki pri zagotavljanju zmogljivosti na ravni EU.
Minister Jakič je posebej izpostavil prizadevanja Slovenije pri vključevanju držav Zahodnega Balkana v mehanizem civilne zaščite EU in izgradnji nacionalnih zmogljivosti za obvladovanje nesreč v teh državah v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč (program IPA CZ). Tudi drugo fazo programa (IPA CZ II) do leta 2015 bo na podlagi uspešne prijave na razpis Evropske komisije kot vodilni partner izvajala Slovenija v sodelovanju s Hrvaško, Italijo, Nemčijo in Švedsko. Komisarka Georgijeva je poudarila, da operativno sodelovanje med državami pozitivno vpliva tudi na politično situacijo v regiji. Pri tem je izpostavila Brdo proces, minister Jakič pa jo je ob tej priložnosti seznanil z uspešno izvedenim Celostnim regionalnim srečanjem ministrov v začetku oktobra, prav tako na Brdu.
Evropska komisarka in obrambni minister sta se dotaknila tudi aktualnih razmer na Bližnjem vzhodu in problematike migracij beguncev iz Severne Afrike v Evropo v luči nedavne tragedije ob južni italijanski obali v bližini otoka Lampedusa. Kot je povedal minister, bo – če bi bila sprejeta ustrezna odločitev mednarodne skupnosti za humanitarno posredovanje v tovrstnih nesrečah – podprl sodelovanje Slovenije z razpoložljivimi zmogljivostmi, kot so večnamenska vojaška ladja Triglav in zmogljivosti civilne zaščite.  Minister za obrambo je evropsko komisarko seznanil, da se bo o tem pogovarjal tudi z italijanskim kolegom v okviru jutrišnjega delovnega obiska v Rimu.  Evropska komisarka je poudarila, da se v okviri novega mehanizma civilne zaščite načrtuje bolj koordiniran pristop k načrtovanju ukrepov za obvladovanje nesreč in drugih kriznih situacij. Ob tem je izrazila prepričanje, da bi za obvladovanje tovrstne problematike morali več naporov vložiti tudi v stabilizacijo razmer v državah, iz katerih prihajajo begunci.
Na koncu se je minister Roman Jakič zahvalil komisarki Kristalini Georgievi za obisk in prizadevanja na področju humanitarne pomoči in civilne zaščite. 
Služba za strateško komuniciranje Ministrstva za obrambo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE