Facebook
Twitter
YouTube

Generalni direktor UN OCHA iz Ženeve je obiskal URSZR (17. 10. 2013)

V sklopu obiska v Sloveniji in sodelovanja na Slovenskih razvojnih dnevih se je direktor Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarne dejavnosti (UN OCHA) Rashid Khalikov seznanil s sistemom varstva pred nesrečami v Sloveniji ter si ogledal poligone v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

UN OCHA je del Sekretariata Združenih narodov, odgovoren za usklajevanje in celovit odziv humanitarne skupnosti na nesreče in krizne situacije. Deluje prek mreže uradov po svetu, ki nudijo podporo humanitarnim koordinatorjem Združenih narodov. Za doseganje ciljev v okviru UN OCHA delujejo: sistem za oceno stanja in koordinacijo (UNDAC), operativni center za koordinacijo aktivnosti na območju nesreče, virtualni OSOCC (spletna aplikacija za izmenjavo informacij), okoljski strokovnjaki v pripravljenosti, skupina za civilno-vojaško sodelovanje, mednarodna posvetovalna skupina za iskanje in reševanje v urbanem okolju (INSARAG) kot platforma za razvoj standardov za mednarodne iskalno-reševalne enote v urbanih okoljih in metodologijo za izvajanje koordinacije mednarodnih reševalnih operacij.

Združeni narodi ohranjajo primarno vlogo usklajevanja pomoči v primeru večjih nesreč na globalni ravni. Kontaktna točka v Sloveniji je Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS). URSZR in UN OCHA sta v preteklosti že sodelovala pri izvedbi usposabljanj in vaj, na sestanku pa si je visoki gost z namestnikom generalnega direktorja URSZR izmenjal informacije o možnostih krepitve sodelovanja v prihodnje. Slovenija si bo v prihodnjih letih prizadevala okrepiti sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja ter začela postopek pridobitve INSARAG certifikata za modul MUSAR, s katerim bi mednarodne standarde za iskalno-reševalne enote in metodologijo za izvajanje mednarodne koordinacije v primeru večjih naravnih nesreč tudi formalno prenesli v slovenski sistem varstva pred nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE