Facebook
Twitter
YouTube

13. oktober je dan zmanjševanja ogroženosti pred nesrečami (14. 10. 2013)

Generalna skupščina OZN je že leta 1989 za mednarodni dan zmanjševanja ogroženosti pred nesrečami razglasila 13. oktober. Njegov namen je spodbuditi zavedanje o pomenu preventive na področju varstva pred nesrečami ter opozoriti, da so za doseganje krepitve odpornosti držav in skupnosti na naravne nesreče pomembni tako dejavnosti držav kakor tudi vsakodnevna ravnanja lokalnih skupnosti in vsakega posameznika. Ta mednarodni dan je bil povod, da smo na URSZR povabili učence in dijake Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter jim predstavili možnost klica v sili na številko 112 za gluhe in naglušne oziroma pošiljanje SMS-sporočil.

Tudi v Sloveniji se zavedamo pomembnosti preventivnega delovanja in si na nacionalni ravni prizadevamo za preprečevanje nesreč in zmanjšanje njihovih posledic. Na pomen takega delovanja so nas opozorile tudi številne vremenske ujme v preteklih letih, ki so povzročile veliko materialne škode na objektih, infrastrukturi ter naravni in kulturni dediščini, predvsem pa so nas opozorile, da so posledice podnebnih sprememb vidne tudi v naši državi in moramo čim prej sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjševanje ogroženosti pred nesrečami.

Letošnji mednarodni dan zmanjševanja tveganj pred nesrečami pod sloganom Življenje z zmanjšanimi možnostmi in nesreče (angl. Living with disability and disasters) je posvečen osebam s posebnimi potrebami.

Zaradi komunikacijske ovire osebe z okvaro sluha ne morejo komunicirati s klicnim centrom 112, zato se je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije odzvala na težavo z rešitvijo prek WAP 112 in SMS 112. Za pošiljanje urgentnega SMS-sporočila prek WAP je potrebna povezava s spletom, da lahko prek spletne strani pošljete obvestilo na Center za obveščanje. Ker v urgentnih primerih nimamo vedno te možnosti, se je z izboljšanim sistemom SMS 112 postopek poenostavil s preprostim pošiljanjem SMS na številko 112. Ta storitev olajša komunikacijo gluhim in naglušnim, prav tako pa je lahko zelo uporabna, ko je pogovor zaradi okoliščin, v katerih je oseba, nemogoč.

Ob praznovanju mednarodnega dneva za zmanjševanje tveganj pred nesrečami smo v petek, 11. oktobra 2013, na URSZR povabili učence in dijake Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter jim predstavili delovanje Centra za obveščanje Republike Slovenije in Regijskega centra za obveščanje Ljubljana. Poseben poudarek je bil na predstavitvi klica na številko 112 za gluhe in naglušne oziroma pošiljanju SMS-sporočil. Otroci so v okviru obiska lahko preizkusili pošiljanje sporočil na številko 112 in hkrati spremljali odziv operativcev v Centru za obveščanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE