Facebook
Twitter
YouTube

Dneve zaščite in reševanja obiskalo deset tisoč ljudi (5. 10. 2013)

Vse 3 dni so se  v posebnem šotoru Uprave RS za zaščito in reševanje predstavljale osrednje ustanove iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Reševalne službe, organizacije in društva so vse tri dni na več lokacijah v središču mesta  izvajale dinamične predstavitve reševanja. Na posebnem prostoru sta se z opremo in enotami predstavili tudi Slovenska vojska in Policija, ki sta sodelovali tudi na včerajšnji državni vaji sil za zaščito in reševanje, v kateri so tokrat s poudarkom na nevarnih snoveh preigrali kar štiri scenarije.

 
Na zaključni slovesnosti, na kateri so podelili priznanja in pokale, je poveljnik CZ RS Srečko Šestan izpostavil, da so v Velenju »znova dokazali, da je prostovoljstvo temelj sistema zaščite in reševanja.« Predsednik RKS Franc Košir je dejal, da so vse ekipe prve pomoči, ki so sodelovale na državnem prvenstvu zmagovalke, saj »so pokazale, da so zelo dobro pripravljene in da so prave ekipe, ki bodo pomagale, ko bo potrebno.« Predsednik GZS Jošt Jakša pa je dejal, da so gasilci prikazali, da so dobro usposobljeni, da znajo sodelovati in na temelju prostovoljstva in notranje vneme pomagati človeku v nesreči. »Slovencem in Sloveniji smo dokazali, da znamo denar, ki se vloži v naše organizacije dobro izkoristiti in smo zagotovo organizacija z najvišjo dodano vrednostjo v državi.« 
 
Namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel: je kot vodja delovne skupine za pripravo prireditve ocenil, da so 5. dnevi zaščite in reševanja uspeli. Kot je dejal, »je bilo tokrat veliko več aktivnosti kot prejšnja leta, velik poudarek pa je bil na preventivi, torej na posvetih, in na državni vaji.«
 
 Kot uspešno je ocenil tudi tekmovanje gasilcev in preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK: »Ocenjujem, da so reševalci odlično opravljali svoje delo. Dinamične predstavitve so bile zelo zanimive, tako da smo pritegnili izredno veliko število prebivalcev ožje in širše regije. Nekatere ocene so, da je prireditev obiskalo približno deset tisoč prebivalcev. Zelo me veseli, da je bilo med obiskovalci veliko mladih – približno 2500 otrok.«

Branko Dervodel je izpostavil tudi sodelovanje tujih sil za zaščito in reševanje, zlasti iz sosednjih držav - Italije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije, ki so se predstavljali na samostojnih razstavnih prostorih. Kot je poudaril, so tako pritegnili razmeroma visoke obiske predvsem iz Italije, s katero še ta mesec načrtujejo podpis bilateralnega sporazuma.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE