Facebook
Twitter
YouTube

Državno preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK (5. 10. 2013)

V Velenju je potekalo tudi  XIX. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki se ga je udeležilo 14 ekip s po sedmimi člani. Preverjanje poteka vsako leto na regijski in državni ravni. Generalni sekretar RKS dr. Danijel Starman je ob koncu preverjanj dejal:  »Z organizacijo in rezultati preverjanja smo  izjemno zadovoljni. Skupaj z URSZR in Mestno občino Velenje smo uspeli na številne dogodke privabiti veliko ljudi, hkrati pa je Velenje obiskala tudi strokovna javnost.«
 

Preverjanja se je udeležilo 14 najboljših slovenskih ekip prve pomoči, zmagovalk na regijskih preverjanjih. Na sedmih delovnih točkah, kjer so potekale simulacije realnih nesreč in poškodb, je sto članov ekip pokazalo visoko raven znanja, usposobljenosti in izurjenosti za delovanje v primerih prometne nesreče, eksplozije, delovne nezgode, nesreče na javni prireditvi, nezgod na otroškem igrišču in športni prireditvi.
 
Ocenjevalci Rdečega križa Slovenije so pozornost namenjali tudi preverjanju izvajanja triaže poškodovanih in neodložljivih ukrepov prve pomoči, evakuaciji poškodovanih in njihovi pripravi za transport, delovanju vodij ekip ter preverjanju opremljenosti ekip. Generalni sekretar Rdečega križa Slovenije dr. Danijel Starman je ob koncu preverjanj dejal, da so na Rdečem križu Slovenije »z organizacijo in rezultati preverjanja izjemno zadovoljni in  poudaril, da »sta znanje in usposobljenost, ki ju je izkazal prav vsak član ekipe prve pomoči, za nas neprecenljiva, saj rešujeta življenje. Člani ekip so naši prostovoljci in želimo si, da bi se tovrstna oblika solidarnosti, podarjati življenje, nadaljevala.« Dodal je še, da se število ekip prve pomoči povečuje, kar pomeni, da morajo razvoju in načrtovanju področja namenjati vse več pozornosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE