Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodno gasilsko tekmovanje v Velenju (5. 10. 2013)

Na mednarodnem gasilskem  tekmovanju na mestnem stadionu  je sodelovalo 46 enot, od tega tri tuje. Tekmovanje v vaji z motorno brizgalno in štafeti z ovirami je pod pokroviteljstvom URSZR organizirala Gasilska zveza Slovenije.  Med 46 tekmovalnimi enotami, vsako sestavlja devet tekmovalcev in rezervni tekmovalec, so bile tudi enote iz Avstrije, Češke, Hrvaške. Pomerile so se v vaji z motorno brizgalno in štafeti z ovirami na 400 metrov.

Vaja na progi z motorno brizgalno, ki jo gasilci izvajajo brez vode, prikazuje dejansko delo gasilcev na intervenciji (napad gasilske desetine) in vsebuje pripravo orodja in opreme, spajanje sesalnih cevi, odvzem vode, polaganje in spenjanje tlačnih cevi med seboj, kot tudi s trojakom in ročniki. Vključuje tudi postroj in povelja ter gibanje in končno postavitev tekmovalcev, ki so predpisana s pravili. Vajo ocenjujejo predsednik ocenjevalne komisije in štirje sodniki, ki opravljajo vsak svoje delo.
 
Štafeto z ovirami na 400 metrov izvaja osem tekmovalcev, njihova skupna starost pa predstavlja izhodišče pri začetnih točkah na tekmovanju. Vsak tekmovalec preteče 50 metrov proge in nosi ročnik, ki ga preda naslednjemu tekmovalcu. Enote članov morajo na dveh progah premagati oviri - gred in leseno oviro za preskok, enote članic pa imajo na obeh progah gredi. Štafeto ocenjuje predsednik ocenjevalne komisije, sodnik starter in sodnik časomerilec ter sodniki na progah. Pri obeh vajah merijo čas izvedbe, nepravilno delo pa ocenjujejo s kazenskimi točkami. Skupne negativne točke odštejejo od izhodiščnih začetnih točk, ki so pri B kategorijah odvisne od starosti tekmovalcev, pri A kategorijah pa je izhodišče za tekmovalne ekipe po 500 točk.
 
Pri obeh vajah je bilo merjenje elektronsko, tekmovalne enote pa so nastope izvajale vzporedno, torej po dve hkrati, s čimer je bilo tekmovanje še bolj atraktivno. Pogoji na tekmovanju so bili dobri, za kar so poskrbeli domači gasilci iz GZ Šaleške doline. Rezultati gasilskega tekmovanja in preverjanja ekip prve pomoči CZ in RK bodo objavljeni na zaključni slovesnosti ob 17. uri, s katero se bodo končali 5. dnevi zaščite in reševanja v Velenju. .

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE