Facebook
Twitter
YouTube

XIX. državno tekmovanje ekip CZ in RK (5. 10. 2013)

Štirinajst ekip prve pomoči CZ in RK tekmuje na XIX. državnem preverjanju usposobljenosti , ki poteka v sklopu 5. dni ZIR v Velenju. Preverjanje skupaj sto reševalcev poteka na sedmih lokacijah v mestnem središču na podlagi predpostavke, da je na območju Velenja prišlo do naravne in druge nesreče ter več dogodkov in nesreč v katerih so udeležene tudi različne nevarne snovi. Posledice odstranjujejo različne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE