Facebook
Twitter
YouTube

Vaja Velenje 2013 (4. 10. 2013)

Temelji cilji Vaje Velenje 2013 so bili preveriti pripravljenost in ustreznost konceptov ukrepanja ob različnih nevarnostih in dogodkih z nevarnimi snovmi, praktično preveriti pripravljenost pristojnih služb in organov za ukrepanje ob dogodkih in nesrečah z nevarnimi snovmi, praktično in teoretično preveriti postopke ukrepanja pristojnih služb, kot tudi prikazati dejavnost zaščite in reševanja ob tovrstnih dogodkih širšemu krogu ljudi. Nekatere aktivnosti, ki so jih izvedli na vaji, so opredeljene v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob terorističnem napadu z uporabo orožij ali sredstev za množično uničevanje, zanje pa je predvideno takojšnje ukrepanje oziroma odzivni čas do največ 30 minut.

Tako je vaja temeljila na predpostavki, da se je na območju Velenja zvrstilo več dogodkov in nesreč, v katerih so bile udeležene nevarne snovi. Čeprav glede na vrsto in posledice dogodkov in nesreč po scenariju vaje ni bilo mogoče izključiti, da je šlo za teroristična dejanja, so bile posamezne nesreče oziroma dogodki takšni, ki so se v Sloveniji v zadnjih mesecih v resnici zgodili. Tako je neznanec sporočil, da je na Avtobusni postaji Velenje bomba in le nekaj minut pozneje je prišlo do eksplozije, v kateri je bilo poškodovanih več ljudi. Iz sprejemne pisarne Mestne občine Velenje so na številko 113 sporočili, da se je pri odpiranju pisemske pošiljke iz nje vsul bel prah, kmalu zatem pa je mimoidoči v bližini občine opazil sumljiv kovček brez nadzora. Na enem od križišč v središču Velenja se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo kombinirano vozilo z radiološkim materialom, ki se je med nesrečo poškodoval, poškodovanih pa je bilo tudi več oseb.

 

Na vaji so z operativnimi zmogljivostmi sodelovali Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, ekipa za izvajanje nujne medicinske pomoči PHE ZD Velenje, Poklicna gasilska enota Celje, SP Bolnišnica Celje, Regijska enota CZ za RKB izvidovanje, Policija, MO Velenje in Slovenska vojska oziroma skupaj 128 udeležencev s 25 vozili. Vajo si je ogledal obrambni svetovalec predsednika države mag. Uroš Krek, spremljali pa so jo tudi predstavniki Slovenske vojske in Policije ter drugih tako domačih kot tujih organizacij.

 

Glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je ocenjeval vajo, Milivoj Dolšak je ocenil, da je vaja v celoti uspela: »Večji del ciljev je bil realiziran že med pripravami, ko so se preučili in preigrali vsi postopki in na podlagi teh postopkov, ki se tudi dejansko uporabljajo, smo naredili scenarij. Ta je potekal, kot je bilo predvideno. Zagotovo so se pokazale nekatere malenkosti, kar bomo lahko v prihodnje uporabili in postopke dopolnili, a že danes lahko ugotovim, da smo po tej vaji za tovrstno ukrepanje pripravljeni bolje.« Kot je še pojasnil glavni inšpektor Dolščak, bodo v desetih dneh pisne analize pripravili sodelujoči, nato pa bo vodstvo vaje v 30 dneh pripravilo poročilo o vaji in ga poslalo vladi.

 

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan pa je poudaril, da je scenarij vaje temeljil na nesrečah, ki bi se lahko zgodile oziroma so zahtevale realno ukrepanje, prav tako so bili v vajo vključeni vsi tisti deležniki, ki dejansko sodelujejo pri reševanju in so z načrtom predpisani. »Na vaji smo preizkusili več načrtov, tako načrt za odzivnost na teroristična dejanja in za nevarne snovi, čeprav na slednjem področju nimamo državnega, temveč regijske načrte,« je pojasnil republiški poveljnik Civilne zaščite in dodal, da je bila vaja zanimivo izvedena tudi za obiskovalce.

Foto: Bruno Toič, MORS

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE