Facebook
Twitter
YouTube

Začetni požar lahko pogasite sami (4. 10. 2013)

Začetni požar lahko pogasite sami Na prireditvi 5. dnevi zaščite in reševanja, ki do vključno sobote, 5. oktobra, poteka v Velenju, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje del aktivnosti namenila letošnji temi v okviru tradicionalnega projekta Oktober – mesec požarne varnosti. Ta je letos gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu in osebnem vozilu, za katere velja, da jih lahko ob hitrem in pravilnem ukrepanju pogasite sami. Z aktivnostmi, ki v oktobru, mesecu požarne varnosti, potekajo pod sloganom Začetni požar lahko pogasite sami, želi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ljudi ozavestiti, da lahko posameznik z ustreznim preventivnim ravnanjem prepreči nastanek požara, če pa kljub temu zagori, lahko začetni požar po svojih močeh in zmožnostih z ustreznim ukrepanjem pogasi oziroma prepreči njegov razvoj ter s tem tudi posledice. Tako so za obiskovalce 5. dni zaščite in reševanja v Velenju ves čas trajanja prireditve organizirani prikazi gašenja začetnega požara z gasilnikom, za strokovno javnost pa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes izvedla posvet na temo gasilnikov. Splošno javnost na oktober, mesec požarne varnosti, opozarja plakat, objavljen predvsem na lokacijah gasilskih društev po vsej Sloveniji. V projektu sta bili za ozaveščanje širše laične javnosti izdelani zgibanki, objavljeni na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu in Gasilnik v osebno vozilo. Zgibanki dopolnjujeta tematski plakat s povzetkom napotkov za gašenje in telop, ki ga predvaja TV Slovenija. V okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti bo Gasilska zveza Slovenije preko prostovoljnih gasilskih društev na različnih lokacijah po Sloveniji organizirala prikaze gašenja z gasilniki in obiskovalcem omogočila, da tudi sami poskušajo pogasiti ogenj z gasilnikom. V projekt Oktober – mesec požarne varnosti so vključeni tudi Policija, Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije (Združenje za promet, Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila), AMZS, proizvajalci gasilnikov in njihovi zastopniki, ki bodo preko svojega delovanja izvajali aktivnosti predvsem z namenom ozaveščanja ciljnih skupin z njihovega področja delovanja. S tako širokim spektrom sodelujočih želimo prispevati k ozaveščanju in širjenju varnostne kulture različnih ciljnih skupin.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(Word datoteka)