Facebook
Twitter
YouTube

Skupaj do uspeha – vaja Karavanke 2013 (2. 10. 2013)

V torek, 8. oktobra 2013, bo na platoju pred predorom Karavanke in v njem mednarodna, napovedana in kombinirana štabna terenska vaja Karavanke 2013. Predpostavka vaje je izbruh požara po trčenju več vozil v predoru. Vadbene aktivnosti pred predorom in v njem bodo od 19. do 24. ure in v tem času bo predor za promet zaprt. Vajo bodo lahko spremljali le strokovna javnost in akreditirani novinarji. Novinarska konferenca bo ob 17.30 na avstrijski strani predora in tam bo na ogled prvi del vaje, po 21. uri pa je predvidena vrnitev na slovensko stran predora, kjer bo mogoče spremljati vodenje intervencije, zdravstveno oskrbo ponesrečenih in dogajanje v zbirnem centru. Strokovni javnosti bo vaja predstavljena  ob 18.30 v prostorih Gasilsko reševalne službe Jesenice, potem pa bo organiziran ogled vaje.
 

Predpostavka vaje
 
Vaja je pripravljena in bo uresničena na predpostavki, da je v avtocestnem predoru Karavanke prišlo do trčenja manjšega avtobusa in osebnega vozila. Zaradi nenadnega zaviranja pride do dodatnega trčenja, do naleta treh osebnih vozil. V nesreči je večje število oseb poškodovanih in eno vozilo zagori. V času nesreče sta v predoru ujeti dve koloni vozil (30–50 vozil) in v njih 80–120 oseb.
 
 
Na vaji in pripravah nanjo je posebna pozornost namenjena
 
 
          vodenju intervencije pri aktiviranih različnih enotah zaščite, reševanja in pomoči s slovenske in avstrijske strani,
          ukrepanju upravljavca predora in državnih cest, ki mora zagotavljati prevoznost cest in intervencijskih poti za dovoz in odvoz enot za zaščito, reševanje in pomoč in ponesrečencev,
          tehnikam reševanja in opremi posameznih reševalnih služb, da bodo ustrezno zaščitene,
          sodelovanju in koordinaciji med reševalnimi službami, enotami za zaščito, reševanje in pomoč, Policijo in upravljavcem predora,
          izvajanju evakuacije, sprejemu in zdravstveni oskrbi ponesrečencev in tudi psihološki oskrbi rešenih oseb.
 
Pri pripravi vaje smo slovenski organizatorji aktivnosti usklajevali s predstavniki avstrijskega upravljavca predora in avtoceste ASFINAG in predstavniki avstrijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Policije, Rdečega križa in upravnih organov dežele
Koroške. Vajo vodi Jernej Hudohmet, vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj
 
 
Sodelujoči na vaji:
          poveljnik in namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko in Štab CZ za Gorenjsko v operativni sestavi
          Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
          Ministrstvo za notranje zadeve
          Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Kranj
          Ministrstvo za zdravje
          Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
          Občina Jesenice in Štab CZ občine Jesenice
          DARS, d. d., in RNC DARS Hrušica
          Direkcija Republike Slovenije za ceste
          Gasilsko-reševalna služba Jesenice
          JZ Gasilsko-reševalna služba Kranj
          prostovoljne gasilske enote iz občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Radovljica, Bled in Gorje skladno z regijskim načrtom zaščite in reševanja ob nesreči v predoru Karavanke
          Osnovno zdravstvo Gorenjske, zdravstveni domovi in službe nujne medicinske pomoči
          Splošna bolnišnica Jesenice
          Helikopterska nujna medicinska pomoč
          Letalska enota Policije
          Center za socialno delo Jesenice
          Rdeči križ Slovenije in Območno združenje Rdečega križa Jesenice
          Služba CZ za psihološko pomoč Republike Slovenije
          upravljavec avtocest in predorov ASFINAG (Republika Avstrija)
          LAWZ Celovec
          gasilske enote Republike Avstrije
          ekipe Rdečega križa Republike Avstrije
          upravni organi avstrijske dežele Koroške
          Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju z drugimi pristojnimi inšpekcijskimi organi
 
Foto:
Arhiv Izpostave URSZR Kranj
 

 
 
 

 
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE