Facebook
Twitter
YouTube

Seminar Zaščitni ukrepi in monitoring ob jed. ali rad. nesreči (30. 9. 2013)

Uprava RS za zaščito inreševanje in Uprava RS za jedrsko varnost pripravljata v sodelovanju z Institutom "Jozef Stefan" seminar Zaščitni ukrepi in monitoring ob jedrski ali radiološki nesreči. Seminar bo 24. oktobra 2013 v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig. Namenjen je vsem, ki se pri svojem delu ukvarjajo ali srečujejo s to problematiko, kakor tudi tistim, ki ukrepajo ob jedrskih ali radioloških nesrečah. Udeležba je brezplačna. Program je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program seminarja (PDF datoteka)