Facebook
Twitter
YouTube

Teoretična in praktična vaja Evakuacija 2013 (20. 9. 2013)

Predpostavka vaje Evakuacija 2013 je, da je zaradi izrednega dogodka v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) prišlo do izpusta radioaktivnih snovi v ozračje in so zato potrebni zaščitni ukrepi, predvideni v načrtih zaščite in reševanja v primeru jedrske ali radiološke nesreče. V soboto, 21. septembra 2013, bo v Krškem in Šentjerneju prikazni del te vaje, namenjen strokovni javnosti in prebivalcem Posavja. Prikazani bodo odzivi reševalnih služb v območju, kontaminiranem z radioaktivnimi snovmi v ozračju, postopki dekontaminacije intervencijskega osebja ter evakuacija, sprejem in dekontaminacija evakuiranih prebivalcev. Teoretični del vaje je potekal v sredo, 18. septembra 2013.

V soboto, 21. septembra 2013, bo na parkirišču pri Stadionu Matije Gubca v Krškem in sejmišču v Šentjerneju potekal prikazni del vaje Evakuacija 2013, namenjen predvsem strokovni javnosti in prebivalcem Posavja. Prikazani bodo odzivi reševalnih služb v območju, kontaminiranem z radioaktivnimi snovmi v ozračju, postopki dekontaminacije intervencijskega osebja ter evakuacija, sprejem in dekontaminacija evakuiranih prebivalcev.
 
Teoretični del vaje je potekal v sredo, 18. septembra 2013. Poleg poveljnika CZ in štaba CZ za Posavje, poveljnikov CZ in štabov CZ občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica ter Izpostave URSZR Brežice s Centrom za obveščanje Brežice so sodelovali tudi poveljnik CZ RS z operativno sestavo štaba CZ RS, poveljnik in štab CZ za Dolenjsko, NEK, Uprave RS za zaščito in reševanje in Uprave RS za jedrsko varnost.
 
Vaja Evakuacija 2013 je potekala ob predpostavki, da je zaradi napake pri obratovanju v NEK prišlo do izrednega dogodka, ki ima posledice v okolju. Stopnjevanje izrednega dogodka v NEK je potekalo do razglasitve splošne nevarnosti. Obveščanje o izrednem dogodku v NEK se je v vaji izvajalo neposredno iz NEK, ki je obvestila dejansko posredovala na URSJV, CORS in Center za obveščanje Brežice.
 
Na osnovi obvestila o razglasitvi nenormalnega dogodka v NEK je Center za obveščanje Brežice začel obveščati odgovorne osebe v okolju, skladno z načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0. Zaradi stopnjevanja nevarnosti so bili aktivirani poveljniki in štabi CZ v Posavju, ki so na osnovi prejetih informacij iz NEK ter usmeritev URSZR oziroma poveljnika CZ RS izvajali priprave na morebitno izvajanje zaščitnih ukrepov v okolju, predvsem v tri in desetkilometrskem pasu okoli NEK. Tako je bilo preverjeno stanje bolnikov v Splošni bolnišnici Brežice, število negibnih v domovih za starejše občane, število otrok v šolah in vrtcih, možnost nudenja pomoči s strani Slovenske vojske, aktivnosti PU Novo mesto v času razglašene posamezne stopnje nevarnosti, število gostov v Termah Čatež in potreba po organiziranem prevozu, organiziranost šol in vrtcev za izvajanje evakuacije, možnost evakuacije prebivalcev. V vaji so se torej udeleženci seznanili s situacijami, s katerimi bi se v Posavju najverjetneje soočili ob razglasitvi izrednega dogodka v NEK.
 
Glede na to, da je zaradi poteka dogodkov v NEK prišlo do razglasitve splošne nevarnosti, je poveljnik CZ RS izdal odredbo o začetku izvajanja evakuacije v trikilometrskem pasu okoli NEK, na osnovi katere so se začeli postopki za čim hitrejši umik prebivalcev iz ogroženega območja.
 
 
Cilji vaje
 
Namen vaje je predvsem preveriti načrtovano izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog, zlasti evakuacije ob jedrski nesreči, cilji vaje pa so naslednji:
 
1. preveriti in oceniti strokovne rešitve in načrtovane odzive v načrtih zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na vseh ravneh,
2. preizkusiti delovanje sistema zvez,
3. preveriti pripravljenost in usposobljenost poveljnikov in štabov CZ v Posavju za takšno vrsto nesreče,
4. praktično preizkusiti predlagane rešitve za izvedbo evakuacije prebivalcev iz desetkilometrskega pasu okoli NEK,
5. preveriti delovanje reševalnih služb pod radiološkimi pogoji.
 
Na osnovi izkušenj, pridobljenih z vajo Evakuacija 2013, bodo dopolnjeni načrti zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE