Facebook
Twitter
YouTube

Posveti Uprave RS za zaščito in reševanje na dnevih ZiR (19. 9. 2013)

Med dnevi zaščite in reševanja bo Uprava RS za zaščito in reševanje organizirala več posvetov. V četrtek, 3. 10. 2013,  vas vabimo na posvet o varnosti in reševanju na divjih vodah, na posvet o vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite in na posvet županov. V petek, 4. 10. 2013, bodo organizirani štirje posveti: o vlogi centrov za socialno delo ob nesrečah, o gasilnikih ter posvet o varnem in zdravem kopanju. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo pripravila posvet o problematiki letalskih bomb v Republiki Sloveniji. Vsi posveti so brezplačni. Število obiskovalcev je omejeno glede na velikost prostora, zato je za nekatere posvete obvezna predhodna prijava. Vabilo, program in prijavnica za posamezen posvet so v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vgrajeni sistemi APZ (PDF datoteka)

Gasilniki (Word datoteka)

Varnost in reševanje na divjih vodah (PDF datoteka)

Varno in zdravo kopanje (Word datoteka)

Posvet županov (Word datoteka)

Posvet CSD (PDF datoteka)