Facebook
Twitter
YouTube

19. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči (18. 9. 2013)

XIX. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa na pobudo Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem Križu Slovenije organizirajo MO Velenje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije. Namen preverjanja je okrepiti delo na področju prve pomoči v občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih (ustanavljanje ekip, kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov, opremljanje itd.), da bi tako izboljšali stanje na področju prve pomoči v Sloveniji. Preverjanje bo v soboto, 5. oktobra 2013 v Velenju, s pričetkom ob 9. uri.

 
V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ekipe za prvo pomoč organizirajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših občanov ter občine. Občine praviloma organizirajo ekipe za prvo pomoč v dogovoru s pristojnimi območnimi združenji Rdečega križa, lahko pa tudi v dogovoru z drugimi nevladnimi organizacijami.
 
Pripadniki enot za prvo pomoč se izobražujejo na sedemdeset urnih tečajih po programu Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. To je najbolj celovito izobraževanje iz prve pomoči za nezdravstvene delavce. Svoje znanje pripadniki ekip obnavljajo in nadgrajujejo na krajših obnovitvenih tečajih. Preverjanju njihove usposobljenosti za delovanje v različnih okoliščinah, obnavljanju praktičnega znanja, vzdrževanju usposobljenosti ter med člani spodbujati težnjo po čim boljšem izvajanju prve pomoči, so namenjena regijska in vsakoletno državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. S tem se krepi delo na področju prve pomoči v občinah in podjetjih (ustanavljanje ekip, kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov, opremljanje itd.). Namen preverjanj je tudi izboljšali obstoječe stanje na področju prve pomoči v Sloveniji. Ekipa, ki se najbolje izkaže na državnem preverjanju, se udeleži Evropskega festivala prve pomoči, FACE-a (First Aid Convention in Europe).
 
Časovnica prireditve:
Čas
Lokacija
 
07:30 – 08:30
MOV, Titov trg 1, Velenje
Prihod ekip, prijava in verifikacija ekip ter žrebanje za določitev vrstnega reda nastopa
08:45 – 09:00
Titov trg
Zbor ekip
9:00
 
Odprtje XIX. državnega preverjanja
9:30– 09:50
Velenje
Odhod ekip na delovna in prikazna mesta ter počivališča
10:00 – 14:40
Velenje
Delo na DM in P
11:00
Vila Bianca
VIP sprejem gostov, predstavitev preverjanja
10:45 – 14:30
DM in P
Ogled poligona preverjanja
12:00 – 16:30
 
Kosilo
17.00
Titov trg
Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov
 
Na XIX. državnem preverjanju bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki so na izbirnih preverjanjih v trinajstih Izpostavah URSZR za zaščito in reševanje oziroma trinajstih Območnih združenjih Rdečega križa dosegle prvo mesto.
Z.Š.
IZPOSTAVA URSZR
EKIPA
Opomba
1.       
BREŽICE
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
 
2.       
CELJE
GORENJE, D.D.
 
3.       
KOPER
OZRK IZOLA
 
4.       
KRANJ
OZRK KRANJ 1
 
5.       
LJUBLJANA
OZRK LJUBLJANA 1
 
6.       
MARIBOR
PGD POLJČANE
 
7.       
MURSKA SOBOTA
OZRK MURSKA SOBOTA 1
 
8.       
NOVA GORICA
OZRK AJDOVŠČINA 2
 
9.       
NOVO MESTO
CZ ŠENTJERNEJ
 
10.    
POSTOJNA
OZRK CERKNICA
 
11.    
PTUJ
MO PTUJ
 
12.    
SLOVENJ GRADEC
OZRK SLOVENJ GRADEC
 
13.
TRBOVLJE
GE PP TRBOVLJE
 
14.
MARIBOR
RK OPLOTNICA
Najboljša drugo uvrščena ekipa regijskih preverjanj
 
 
Več informacij Jasmina Pakiž, Rdeči križ Slovenije. Tel. 031 79 22 68

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE