Facebook
Twitter
YouTube

Jamarska reševalna vaja PARADANA 2013 (19. 8. 2013)

Mednarodna, tridnevna, napovedana in kombinirana štabno - teoretična vaja Paradana 2013  bo od 30. 8. do 1. 9. v Veliki ledeni jami v Paradani (Mala Lazna, Lokve; Trnovo pri Gorici).  Vajo organizirajo Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in  Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gre za zahtevno vajo v tehnično zapleteni jami na globini preko 500 metrov. Urili se bodo pripadniki Jamarske reševalne službe Slovenije in Komisije za reševanje iz jam pri Hrvaški gorski reševalni službi. S to vajo bo tudi zaključen evropski projekt Proteus, ki sta ga v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje uresničili Jamarska reševalna služba Slovenije in Hrvaška gorska reševalna služba.

Rezultati projekta Proteus, pa tudi zadnja vaja tega projekta,  bodo predstavljeni na novinarski konferenci, ki bo v torek, 27. 8. 2013 ob 11.00 uri v štabni sobi Uprave RS za zaščito in reševanje , Vojkova 61, 1000 Ljubljana.
Predstavitev vaje za strokovno javnost,  goste in novinarje pa bo tudi  v soboto, 31. 8. 2013, ob 10. uri v Zavodu GOST na Planoti - Lokve (Lokve 23; 5252 Trnovo pri Gorici). Po predstavitvi vaje bo v  Štabu reševanja (lokacija na Mali Lazni) novinarska konferenca,  na kateri bodo predstavili vse, ki biodo sodelovali na vaji in potek reševanja. Ob 12. 00 uri bo pred vhodom v Ledeno jamo v Paradani  demonstracijski prikaz zaključnega  izvleka nosil iz jame.
 
Na vaji bodo sodelovali:
·        MO - Uprava RS za zaščito in reševanje, Sektor za operativo in Služba za mednarodno sodelovanje
·        MO - Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica,
·        Poveljnik in namestnik poveljnika CZ za Severno primorsko in štab CZ v operativni sestavi,
·        Poveljnik CZ in Štab CZ Mestne občine Nova Gorica,
·        SV, 151. helikopterska eskadrilja ter
·        Druge enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč.
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
 
Vodjo vaje; dr. Maks Merela, 051-630-322, maks.merela@gmail.com ali
Vodjo JRS; Rajko Bračič, 051-630-670, rajko.bra@gmail.com
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Opis projekta Proteus (Word datoteka)

Opis značilnosti Ledene jame (Word datoteka)