Facebook
Twitter
YouTube

Že 20. generacija poklicnih gasilcev (26. 6. 2013)

V Gasilski šoli Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu je bila letos vpisana jubilejna, 20. generacija poklicnih gasilcev. Vpisanih je bilo 51 kandidatov za gasilce, ki so od začetka januarja do srede junija opravili več kot 910 pedagoških ur. Natančno, 510 praktičnih in  401 teoretično uro. Letos je bilo od 51 vpisanih  kandidatov 16 kandidatov iz gasilskih enot širšega pomena ,  7 jih je bilo iz gospodarskih družb in  4 samoplačniki.  K zaključnemu  izpitu je pristopilo 49 kandidatov. Šolanje je  uspešno zaključilo 42 poklicnih gasilcev; v 20 letih se jih  je na Igu izšolalo več kot 800.

Program usposabljanja je bil letos nekoliko prenovljen zaradi vsebinske uskladitve s poklicnim standardom »poklicni gasilec« in z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč. Predmetnik je obsegal tako osnove gasilskih veščin, uporabo kemije v gasilstvu, spoprijemanje s stresom, prvo in nujno medicinsko pomoč in druge, praktične in teoretične vsebine. 
 
Predmetnik usposabljanja v letu 2013:
 
o       osnovne gasilske veščine
o       operativni postopki dela
o       osnove tehniške mehanike
o       kemija v gasilstvu
o       varnost in zdravje pri delu
o       požarna varnost – gasilska preventiva
o       gasilsko orodje in naprave
o       varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – zakonodaja
o       prva in nujna medicinska pomoč
o       računalništvo in informatika
o       elektrotehnika in zveze
o       pisno sporazumevanje
o       spoprijemanje s stresom
o       športna vzgoja
o       praktično usposabljanje
 


Foto: Ig, 20. junija 2013, ob zaključku šolanja 20. generacije poklicnih gasilcev.
        Jakob Oraže, URSZR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE