Facebook
Twitter
YouTube

Evropski festival prve pomoči (13. 6. 2013)

Ekipa prve pomoči Občinskega združenja RK Nova Gorica, ki bo letos zastopala Slovenijo na Evropskem  festivalu prve pomoči FACE, je danes odpotovala v Wels, v Avstrijo. To je že 27. festival prve pomoči, na katerem bodo od 13. do 16. junija sodniki ocenjevali izurjenost in znanje ekip prve pomoči na 12 delovnih točkah. Udeležujejo se ga ekipe prve pomoči iz vseh držav Evropske unije. 

Ekipo prve pomoči Mestne občine Nova Gorica sestavljajo:
 
vodja ekipe 
Skočaj
Neli
 član 
Firbas
Filip
 član 
Prek
Andreja
 član 
Celin
Matej
 član 
Mohar
Blaž
 član 
Leban
Matic
 
Ekipa je bila najboljša na lanskoletnem državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Ljubljani.
 
Od takrat so se pripravljali na to evropsko srečanje, priprave pa so obsegale tedenske vaje, na katerih so utrjevali teoretično znanje, pa tudi  praktično oskrbo poškodovanih, različne tehnike oskrbe in položaje poškodovancev. Marca so se udeležili praktičnega usposabljanja Ester Camp v Birminghemu v Angliji. Aprila so se urili v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, kjer je bil poudarek na vodenju ekipe, psihologiji vodenja in triaži. Zadnji teden v maju so se od jutra do večera urili v Lokvah nad Novo Gorico.
 
Izurjenost ekip na FACE bodo ocenjevali sodniki iz vseh držav EU. Med sodniki bo tudi predstavnik Slovenije mag. Damjan Slabe. Šestčlansko slovensko ekipo bodo v Welsu bodrili tudi prostovoljci RK iz Mestne občine in območnega združenja RK Nova gorica.  
 
Kaj se bo dogajalo na FACE?
 
13. junij: Prihod in registracija
14. junij: Sestanek sodnikov, srečanja MOK, Predavanja o prvi pomoči in   
              vlogi Rdečega križa
     Uvodna slovesnost
15. junij: Preverjanje ekip prve pomoči in sklepna slovesnost
16. junij: Odhod

 
Več o FACE na strani: http://www.roteskreuz.at/site/face-201/

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE