Facebook
Twitter
YouTube

»Hvala, ker ste nam pomagali.« (28. 5. 2013)

»Izpostava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ptuj je s svojimi požrtvovalnimi ekipami pripomogla k zaščiti bivalnega objekta pred zalitjem vode ter veliko materialno škodo, ki bi v primeru vdora vode v bivalni objekt nastala,« je v zahvali za posredovanje sil za zaščito in reševanje zapisala Ida Jurgec, direktorica Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Veseli smo te zahvale eni od naših trinajstih izpostav za zaščito in reševanje, ki se je v začetku letošnjega leta ukvarjala predvsem s poplavami, še vedno pa ima veliko dela z intervencijami zaradi visoke podtalnice. Gasilske enote so letos   na tem območju samo od 4. do 16. aprila prečrpale okoli 57.300 kubičnih metrov vode.    

Izpostava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ptuj pokriva nekaj več kot 850 kvadratnih kilometrov veliko območje na severovzhodu Slovenije ter v smislu zaščite in reševanja skrbi za okrog 86.000 prebivalcev, ki živijo v 19 občinah in 306 naseljih. V običajnih letih beležijo letno več kot 400 dogodkov s področja zaščite in reševanja, od tega največ (okoli 50 odstotkov) požarov v naravi in v objektih, okoli 15 odstotkov nesreč je v cestnem prometu, 8 odstotkov nesreč z nevarnimi snovmi, v 4 odstotkih gre za najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, 23 odstotkov pa je drugih dogodkov.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE