Facebook
Twitter
YouTube

Urjenje tehnik reševanja iz vode – Kočevje 2013 (17. 5. 2013)

Vaja Kočevje 2013 je namenjena celovitemu preverjanju zmogljivosti in pripravljenosti za ukrepanje pripadnikov Podvodne reševalne službe ob nesrečah v vodi in je najvišja stopnja usposabljanja teh enot. Za učinkovito ukrepanje ob zahtevnih intervencijah na tem področju je treba izuriti procese vodenja intervencije, pa tudi skladnost delovanja vseh enot, služb in drugih sodelujočih, od začetka do konca intervencije, od obveščanja in aktiviranja enot do organiziranja in izvajanja reševanja. Vajo organizira Podvodna reševalna služba Slovenije, je enodnevna in napovedana, na njej pa sodeluje tudi Državna enota Civilne zaščite za tehnično potapljanje. Vseh sodelujočih bo 83.
 

Predpostavka vaje je, da se pri ribolovu na Kočevskem jezeru poškoduje čoln in se potopi. Trije ribiči so pogrešani, enemu uspe priplavati na kopno. Očividec pokliče klic v sili 112 in Regijski center za obveščanje Ljubljana obvesti in aktivira vse reševalne in druge službe.
 
Na kraj nesreče pridejo gasilci PGD Šalka vas in PGD Kočevje, člani RP Kočevje, NMP Kočevje ter policija. Vodja RP PRS Kočevje oceni razmere na terenu in glede na obseg nesreče prek Regijskega centra za obveščanje Ljubljana zahteva dodatne sile za zaščito, reševanje in pomoč. Načelnik PRS izda dovoljenje za aktiviranje sosednjih RP, RP Ljubljana, RP Novo mesto in RP Krško.
 
Reševanje se zaradi slabe vidljivosti v kalni vodi, nizke temperature vode in potopljenih rudniških objektov izkaže za zelo zahtevno. Zaradi zahtevne konfiguracije podvodnega terena vodja intervencije ReCO Ljubljana prosi za aktiviranje Državne enote CZ za tehnično potapljanje.
 
Po programu vaje je predviden zbor enot med 10. in 11. uro, vaja bo potekala med 11.30 in 12.30. Dostop na prizorišče bo zaradi varnosti dovoljen samo pripadnikom sil za zaščito in reševanje, ki bodo vadili, ocenjevalcem vaje, delu strokovne javnosti in predstavnikom akreditiranih medijev.
 
 
Enota za tehnično potapljanje
(kratka predstavitev)
 
Enota za tehnično potapljanje je vod v okviru Enote za hitre intervencije – EHI. Vod se aktivira za iskanje in reševanje, ko je potrebno zahtevnejše znanje potapljanja. Za takšno se šteje, na primer, potapljanje z avtonomno potapljaško opremo globlje od 40 m v jezerih, rekah in drugih odprtih vodah,  vsa potapljanja v podzemnih jamah, rudnikih, izvirih ali podzemnih vodotokih in tudi vsa potapljanja pod ledom.
 
Vod za tehnično potapljanje opravlja naslednje naloge:
  • iskanje in reševanje iz vode do globine 120 m
  • iskanje pod ledom
  • delo v potopljenih objekti
  • reševanje v mrzli vodi
  • reševanje v zalitih jaških, jamah
  • dvigovanje bremen
  • tehnično reševanje iz vode
Vod za tehnično potapljanje sestavljajo poveljnik in 20 pripadnikov in vsi morajo imeti predpisane licence za tehnično potapljanje. Predvidene naloge mora biti vod sposoben opravljati tudi v manjši sestavi, če transportne zmogljivosti ali druge okoliščine ne omogočijo delovanja celotne enote.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE