Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek natečaja Naravne in druge nesreče – Potres (14. 5. 2013)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bila v sredo, 15. maja, sklepna prireditev državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Potres, na kateri smo nagrajencem ter njihovim mentorjem podelili nagrade in priznanja. Namen natečaja je bil, da se mladi v šoli in doma seznanijo oziroma pogovorijo o eni izmed naravnih nesreč, in sicer letos o potresu, ukrepih pred potresom, med njim in po njem, saj ga lahko doživi vsak, zato moramo biti nanj ustrezno pripravljeni.

Natečaj je potekal dvostopenjsko, in sicer na regijski ter državni ravni v štirih starostnih kategorijah. V prvi so otroci sodelovali le z risanjem risbic, v drugih kategorijah pa tudi z literarnimi deli. Na natečaju je sodelovalo 4344 otrok in 803 mentorji iz več kot 100 vrtcev s podružnicami, iz več kot 230 osnovnih šol s podružnicami ter iz 14 osnovnih šol s prilagojenim programom.
 
Na regijski ravni je na izpostave URSZR prispelo skupaj 4053 del iz vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom iz vse Slovenije. Zunaj konkurence smo dobili tudi 29 likovnih del iz 16 osnovnih šol iz Hrvaške in Madžarske. Pri nastanku teh del je sodelovalo 18 mentorjev.
 
Izpostave URSZR so nato opravile izbor in na državno raven poslale 256 likovnih ter 155 literarnih del. Državni komisiji za izbor likovnih in literarnih del sta med prispelimi deli izbrali 20 najboljših likovnih ter 15 najboljših literarnih del.
 
Nagrajena likovna in literarna dela niso rangirana, temveč so med seboj enakovredna in so na ogled v prostorih ICZR na Igu.
 
Udeležencem prireditve smo pripravili zanimiv dan. Nagrajence, njihove mentorje, starše in predstavnike izpostav je najprej pozdravila vodja ICZR Janja Brulc. Udeleženci so si nato ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež v izvedbi lutkovnega gledališča FRU-FRU. Sledili so predstavitev poteka letošnjega natečaja, podelitev priznanj in nagrad nagrajencem ter njihovim mentorjem in skupinsko fotografiranje. Nato so si mladi in njihovi spremljevalci ogledali poligon ICZR, na katerem se usposabljajo različni reševalci.
 
Nagrajenci državnega natečaja Naravne in druge nesreče – Potres v šolskem letu 2012/2013 so:
 
 
Likovni izdelki
 
1.      kategorija: predšolski otroci
nagrajenec
VVZ
mentor
Skupina Pikapolonice
Vrtec pri OŠ Žirovnica
Mija Debevc
Tanja Kržič
Kimi Kocet Kustec
 OŠ Stročja vas,
 VVE Stročja vas
Cveta Sovič
Jan Čiček
 
Vrtec Kočevje,
enota Čebelica
Jana Stražišar
Milka Jakovac
Urh Lebar
 
Vrtec Zagorje,
enota Kekec
Dušanka Lokar
Tini Stojan
 
Vrtec Semedela
Suzana Zorč
 
2.      kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
nagrajenec
osnovna šola
mentor
Maja Žlak
 
PŠ Dol pri Hrastniku
Mateja Zakrajšek
Nace Mrzlič
 
OŠ dr. Bogomirja Magajne
Nela Subič
Rok Peternelj
 
OŠ Cerkno
Andreja Lapajne
Katjuša Škedelj
 
OŠ Veliki Gaber
Tanja Korošec
Ðorđe Lazić
 
OŠ Cirila Kosmača,
PŠ Portorož
Irena Žerjal
 
3.      kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
nagrajenec
osnovna šola
mentor
Luka Jezeršek
OŠ Cvetka Golarja
 
Majda Kosec
Lara Nipič
 
OŠ Rudolfa Maistra
Polona Maher
Maja Lužar
 
OŠ XIV. divizije
Greta Hostnik
Jure Popošek
 
OŠ Mladika
Karmen Plavec
Anja Ševo
 
OŠ Poldeta Stražišarja
Majda Češek
 
4. kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
nagrajenec
osnovna šola
mentor
Nika Strniša
 
JZ OŠ Marjana Nemca
Simon Sernec
Laura Plantan
 
OŠ Šentjernej
Darja Kovačič
Alja Strah
 
OŠ Gornja Radgona
Damijan Sovec
Tjaša Buzeti
 
OŠ Bakovci
Anton Buzeti
Pascal Vogrin
 
OŠ Benedikt
Sabina Golež
 
  
Literarni izdelki
 
2. kategorija: učenci 1. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
nagrajenec
osnovna šola
mentor
Nina Švajger
 
OŠ Artiče
Bernardka Gregl
Maša Bertoncelj
 
OŠ Cvetka Golarja,
PŠ Reteče
Branka Sušnik
Klemen Remšak
 
JVIZ Mozirje, OE OŠ Rečica ob Savinji
Eva Budna
Maks Milharčič
 
OŠ Prestranek
Petra Smrdel
Nuša Stepančič
 
OŠ Dušana Bordona
Vesna Šare
 
3. kategorija: učenci 2. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
nagrajenec
osnovna šola
mentor
Albin Seferaj
 
OŠ Janka Modra
Mojca Gruden
Alja Miklavc
 
OŠ Ribnica na Pohorju
Marija Lopert
Tjaša Grabnar
 
OŠ Toneta Okrogarja
Joži Zupan
Tija Borovič
 
OŠ III Murska Sobota
Gabrijela Mastnak
Zala Kek
 
OŠ Brežice
Metka Savić
 
4. kategorija: učenci 3. triletja osnovne šole, učenci osnovnih šol s prilagojenim programom
nagrajenec
osnovna šola
mentor
Eva Puhek
 
OŠ Komandanta Staneta
Nataša Podhostnik
Taja Tomšič
OŠ Jožeta Krajca
 
Metoda Debevc
Hana Černivec
 
JVIZ OŠ Dobrepolje
 
Ema Sevšek
Gaja Mavri
 
OŠ Solkan
Andreia Vetrih Humar
Lucija Klavž
 
OŠ Fram
Jožica Ravš
 
 
Iskrene čestitke nagrajencem in njihovim mentorjem!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE