Facebook
Twitter
YouTube

Priprave na evropski festival prve pomoči FACE (10. 5. 2013)

Na državnem preverjanju lani najbolje ocenjena ekipa prve pomoči Rdečega križa iz Mestne občine Nova Gorica se intenzivno pripravlja na evropski festival prve pomoči FACE, ki bo junija letos v Welsu v Avstriji.
Priprave zajemajo redne tedenske vaje, na katerih udeleženci utrjujejo teoretični del, urijo oskrbo poškodb, različne tehnike povijanj in položaje poškodovancev, pa tudi hitrost oskrbe. Enkrat mesečno jih trener uri ves dan, usposabljajo pa se za ukrepanje ob različnih scenarijih nesreč. Poleg tehnike oskrbe vadijo tudi nego, pristop in skladno delovanje ekipe. 

Aprila so se urili v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Logatcu, kjer je bilo 6. in 20. aprila organizirano dopolnilno usposabljanje za vodje ekip prve pomoči; poleg urjenja je bil v programu usposabljanja poudarek tudi na vlogi vodje ekipe, psihologiji vodenja in triaži. Marca so se udeležili Easter Campa v Birminghamu, kjer angleške ekipe, ki veljajo za zelo izurjene na področju nege, trenirajo prvo pomoč.
 
»Obiskali smo tudi območno združenje RK Coventry, kjer so nam predstavili njihov način dela, opremo in različne tehnike, ki jih uporabljajo; že prvi večer smo imeli krajšo vajo skupaj z njihovimi prostovoljci. Naslednji dan je v kampu potekal trening, princip kampa je poleg nege in oskrbe predvsem delo v razmerah, ki so pri nesrečah včasih tudi ekstremne.

Ves čas treninga je bilo namreč zelo mrzlo, pihal je leden veter, izmenoma je snežilo, samo delo pa je potekalo na prostem, večinoma v blatu, tako da je bila simulacija dela v ekstremnih razmerah res popolna. V takih razmerah je nega poškodovancev še posebej pomembna, saj ležijo na mrzlih in blatnih tleh ter se hitro podhladijo, zato se jim zdravstveno stanje zelo hitro še dodatno poslabša.
 
Evropsko preverjanje znanja prve pomoči se nekoliko razlikuje od državnega preverjanja pri nas. Na njem ni transporta poškodovancev, ekipa šteje samo pet članov, več časa ostane za oskrbo poškodb in nego. Pri nas bolj ali manj vse ekipe dobro znajo oskrbeti poškodbe, manj pozornosti pa se namenja sami negi poškodovancev, ki je prav tako pomembna in kjer naše ekipe na evropskih tekmovanjih ponavadi izgubljajo dragocene točke, ki odločajo o zmagovalcu.«
 
Tako je priprave na FACE opisala Neli Skočaj,  ki vodi ekipo prve pomoči Rdečega križa iz Mestne občine Nova Gorica,  ter dodala, da bi bil tak trening dragocen za vsako ekipo, saj šele v težkih vremenskih pogojih pravzaprav spoznaš,  koliko dodatnega napora in vzdržljivosti takšno reševanje zahteva od reševalcev ter koliko težje je v takšnih pogojih poškodovanim, ki čakajo na prihod nujne medicinske pomoči.
 
 
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE