Facebook
Twitter
YouTube

Začeli bomo preverjati usposobljenost ekip prve pomoči (8. 5. 2013)

V soboto, 11. maja, bo v Brežicah letošnje prvo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, po njem pa se jih bo zvrstilo še dvanajst. Zadnje regijsko preverjanje bo 22. junija v  Središču ob Dravi, organizirata pa ga Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ptuj ter Območno združenje Rdečega križa Ormož. Najbolje uvrščene ekipe regijskih preverjanj se bodo v soboto, 5. oktobra, v Velenju pomerile na državnem preverjanju.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije vsako leto organizirata trinajst regijskih in državno preverjanje ekip prve pomoči, da bi imelo čim več ljudi znanje in pogum nuditi prvo pomoč ob vsakdanjih nezgodah, predvsem pa ob večjih naravnih in drugih nesrečah.
 

EKIPE PRVE POMOČI SO LAIČNE EKIPE
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije načrtno skrbita za usposabljanje ekip prve pomoči. Te laične ekipe so zelo pomembne za sistem zaščite in reševanja, ker je ob naravnih in drugih nesrečah hitra in strokovna pomoč večjega števila izurjenih in opremljenih ekip prve pomoči odločilnega pomena za preživetje ponesrečenih oziroma oskrbo prizadetih. V Sloveniji imamo dobro organizirano in profesionalno nujno medicinsko pomoč, vendar potrebujemo tudi laične ekipe za nudenje prve pomoči ob naravnih in drugih množičnih nesrečah.
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mora skupaj z Rdečim križem Slovenije ter drugimi nevladnimi organizacijami in občinami organizirati do 200 ekip za prvo pomoč, ki bodo ob nesrečah sposobne delovati na območju celotne države. Takšne ekipe prve pomoči sestavljajo najmanj trije in največ šest reševalcev.
 
Pripadniki oziroma člani ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa se izobražujejo in usposabljajo po programu Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije in Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje. To je celovito izobraževanje iz prve pomoči, namenjeno ljudem, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, in traja 70 ur. Usposobijo se za dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim, triažo, pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih in obolelih, pomoč pri prevozu lažje poškodovanih in izvajanje higiensko-epidemioloških ukrepov. Znanje in izurjenost potem obnavljajo in nadgrajujejo na krajših obnovitvenih tečajih, kjer se seznanijo z najnovejšimi doktrinarnimi s področja prve pomoči, obnovijo praktična znanja in se izurijo za ukrepanje v različnih okoliščinah.
 
 
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP
 
Vsako leto je na območjih vseh trinajstih izpostav za zaščito in reševanje v Sloveniji organizirano preverjanje ekip prve pomoči, da se tudi tako vzpodbudi občine in podjetja, da ustanavljajo ekipe, jih kadrovsko dopolnjujejo, opremljajo in usposabljajo. Prav tako je namen prireditev opozoriti ljudi, da je znanje prve pomoči potrebno in da  ga je treba tudi obnavljati. Na regijskih preverjanjih vsako leto sodeluje več kot sto ekip različnih prostovoljnih organizacij, Civilne zaščite, Rdečega križa, prostovoljnih gasilskih društev ter drugih društev in organizacij, pa tudi povabljene ekipe iz sosednjih držav – Madžarske, Avstrije in Hrvaške.
 
 
DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP
 
Državno preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je vsako leto v drugi regiji; lani je bilo v  Ljubljani, letos pa bo v Velenju, in sicer v soboto, 5. oktobra. V mestnem središču bodo šestčlanske ekipe prve pomoči oskrbovale ponesrečence v različnih nesrečah. Ocenjevalo se bo njihovo znanje, izurjenost in skladnost delovanja. Lani je bila v Ljubljani izpostavljena ena najhujših naravnih nesreč, ki nas lahko doleti, to je potres. Letos bo poudarek na obvladovanju nesreč, tudi množičnih, v katerih bodo prisotne nevarne snovi.
 
 
EVROPSKI FESTIVAL PRVE POMOČI FACE
 
Najbolje ocenjena ekipa prve pomoči na državnem preverjanju predstavljala Slovenijo na Evropskem festivalu prve pomoči (First aid convention in Europe –FACE). Lani je bil festival na Irskem, letos pa bo med 13. in 16. junijem v avstrijskem mestu Wels. Udeležila se ga bo ekipa prve pomoči Rdečega križa iz Mestne občine Nova Gorica.
 
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE